Uwaga! została włączona wersja kontrastowa
Człowiek  To się liczy
Wydziały:
Oddziały:
Wydziały i Oddziały
Sosnowiec Vestin Kraków Poznań Lublin Rzeszów

Pedagogika, psychologia i terapia

Studia podyplomowe z zakresu pedagogiki, psychologii i terapii i studia podyplomowe dla absolwentów kursów kwalifikacyjnych

W związku z dynamiczną zmianą przepisów w prawie oświatowym Wyższa Szkoła Humanitas proponuje specjalności studiów podyplomowych uwzględniające zmiany w podstawie programowej, skierowane głównie do absolwentów i studentów ostatnich lat kierunków pedagogicznych, nauczycieli, dyrektorów wszystkich typów szkół i placówek oraz do wszystkich zainteresowanych, pragnących podnosić swoje kwalifikacje zawodowe oraz pogłębiać posiadaną wiedzę. Studia prowadzone są zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego  z dnia 17.01.2012 r. w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (Dz.U. 2012 nr 0 poz. 131.)

Planowany termin rozpoczęcia zajęć:
marzec 2019 r.

Studia z zakresu pedagogiki

Studia z zakresu terapii

Studia dla absolwentów kursów kwalifikacyjnych

Studia z zakresu psychologii