Uwaga! została włączona wersja kontrastowa
Człowiek  To się liczy
Wydziały i Oddziały
Sosnowiec Vestin Kraków Poznań Lublin Rzeszów

Prelegenci i trenerzy Światowego Tygodnia Mózgu w Humanitas

Nasi prelegenci:

dr hab. Barbara Gawda, Instytut Psychologii WSH – jej zainteresowania naukowe koncentrują się wokół problematyki reprezentacji złożonych emocji, języka afektywnego, ekspresji i psychopatologii emocji, technik projekcyjnych, psychopatologii osobowości, suicydologii oraz ekspertyzy dokumentów. Jest autorką 114 publikacji naukowych, w tym artykułów i książek. Czynnie uczestniczyła w ponad 80 konferencjach naukowych.

Opis prelekcji: Prelekcja „Antyspołeczne zaburzenie osobowości – emocje – mózg” będzie miała formę wykładu. Omówiona zostanie charakterystyka antyspołecznego zaburzenia osobowości. Ponadto zostanie ona zilustrowana przykładami. Szczególna uwaga zostanie skierowana na problemy i dysfunkcje w zakresie emocjonalnym i uczuciowym u osób z tym zaburzeniem. Następnie zostanie wykazane, iż problemy w zakresie rozumienia i doświadczania emocji u osób z antyspołecznym zaburzeniem osobowości mają podłoże neuronalne.

 

dr n. med. Maria Dziubińska-Basiak, Centrum Diagnostyki Obrazowej Scanix - od 2014 roku kierownik Pracowni Rezonansu Magnetycznego SCANiX Medical Imaging, Centrum Diagnostyki Obrazowej w Mysłowicach; specjalista ds. organizacji i zarządzania w ochronie zdrowia. W 2011 roku uzyskała stopień naukowy doktora nauk medycznych na podstawie dysertacji o tytule „Wartość diagnostyczna nowoczesnych technik rezonansu magnetycznego w obrazowaniu guzów ośrodkowego układu nerwowego”. W 2012 roku uzyskała z wyróżnieniem specjalizację z zakresu radiologii i diagnostyki obrazowej. Od początku swojej działalności zawodowej pracowała na rzecz rozwoju radiologii i diagnostyki obrazowej. Posiada certyfikaty światowych, europejskich oraz polskich towarzystw naukowych z zakresu obrazowania w neuroradiologii, radiologii układu mięśniowo-szkieletowego oraz obrazowania jamy brzusznej i miednicy. Swoje prace badawcze wielokrotnie prezentowała w formie wystąpień ustnych na największych kongresach i zjazdach radiologicznych na świecie m.in. RSNA w Chicago, ECR w Wiedniu, ESMRMB czy też PLTR w Polsce.

 

Dr Krzysztof Brocławik - doktor psychologii. Absolwent Uniwersytetu Jagiellońskiego. Współwłaściciel firmy G.T. Mentor i trener biznesu. Wykładowca Wyższej Szkoły Humanitas i stały współpracownik Uniwersytetu SWPS. Posiada certyfikat trenera zarządzania Office of Personal Management (USA) oraz certyfikaty Thames Valley University w Londynie w zakresie doradztwa i oceny, oraz treningu i rozwoju. Zarządzał wieloma międzynarodowymi projektami. Jest zwolennikiem aktywizujących metod nauczania. Z radością podejmuje się realizacji skomplikowanych zadań szkoleniowo-rozwojowych nastawionych na rozwiązanie specyficznych problemów klienta. Ekspert w zakresie oceny potencjału rozwojowego kandydatów na stanowiska menedżerskie i specjalistyczne. Zainteresowania zawodowe to: psychologia społeczna, dynamika małych grup i zespołów, rozwijanie kreatywności, nauczanie metodą studium przypadku, przywództwo, zachowania organizacyjne oraz zarządzanie zasobami ludzkimi.

Opis prelekcji: Wystąpienie: "Jakie są pożytki z tego że mózg myśli?" można streścić jak następuje. Autor nawiąże do  znanych badań Elizabeth Langer. Zarówno ona sama jak i jej zespół prowadził badania nad refleksyjnością (często także nad bezrefleksyjnością) w różnych kontekstach. Ludzie bezrefleksyjnie przepuszczali innych w kolejce do ksero nie tylko w warunkach rzeczywistego uzasadnienia, ale także w warunkach uzasadnienia pozornego. Inne badania pokazały że ludzie którzy praktykują refleksję żyją dłużej. Zostało to potwierdzone w eksperymencie naturalnym przeprowadzonym domu dla seniorów. Większość z nas często traktuje komputery lub inne tego rodzaju urządzenia tak jakby były one ludźmi, co też dalekie jest od refleksyjności. Będzie mowa także o skuteczności bezrefleksyjnego odbioru reklamy a także o  przypadkach celowego trenowania ludzi w bezrefleksyjnym działaniu. Tak trenuje się niektóre nawyki u pilotów ale także  u żołnierzy i policjantów w myśl zasady najpierw strzelasz a potem zastanawiasz się. Co do związku myślenia z mózgiem będą jedynie  dość ogólne wnioski. W drugiej części wykładu przedstawione będą poglądy Roy Baumaistera wybitnego psychologa społecznego o celach myślenia i jego ewolucyjnej funkcji. Myślenie pracuje na treściach kulturowych, na znaczeniach, które  nie są wytworem jednostki ani jej mózgu. Są wytworem wszystkich, czyli społeczności, a podstawowym zadaniem myślenia jako procesu poznawczego jest organizowanie aktywności grup ludzkich.

 

mgr Ewa Jędrychowska, Instytut Psychologii WSH - specjalista psychologii  klinicznej , terapii środowiskowej oraz terapii rodzin. Pracuje w Środowiskowym Domu Samopomocy przy Śląskim Stowarzyszeniu „Ad Vitam Dignam”, w Poradni Zdrowia Psychicznego i Zespole Leczenia Środowiskowego przy Centrum Psychiatrii w Katowicach. Wieloletnia praca z osobami z zaburzeniami psychicznymi, w tym z osobami doświadczającymi kryzysu psychicznego zaowocowała  wypracowaniem wielu projektów na rzecz tej grupy osób. Szczególne zainteresowania zawodowe prelegentki dotyczą wspierania i pomocy psychologicznej i terapeutycznej osobom będącym w kryzysie psychicznym, w  tym psychotycznym, oraz ich rodzinom.

Opis prelekcji: Wystąpienie „Kryzys psychiczny w rozwoju tożsamości” będzie miało charakter wykładu interaktywnego z elementami warsztatowymi z  udziałem uczestników  konferencji. Zjawisko kryzysu psychologicznego stanowi istotne zagadnienie współczesnej Psychologii, budząc zainteresowanie nie tylko psychologów, ale także lekarzy, pedagogów, etyków, teologów, socjologów i wielu innych. Wystąpienie  będzie próbą odpowiedzi na pytanie w jaki sposób kryzys psychiczny wpływa na rozwój człowieka, a  w jaki sposób  go ogranicza. Poruszone zostaną także  zagadnienia  dotyczące  przejawów  i rozpoznawania  kryzysu psychicznego, a także zagrożeń  kryzysowych we współczesnym świecie.

 

mgr Piotr Dzik, Instytut Psychologii WSH - wykładowca akademicki trener, doradca, konsultant, analityki i praktyk z ponad 25-letnim doświadczeniem w dziedzinie komunikacji marketingowej, reklamy i public relations. W swojej pracy kierował działami reklamy mediów, pracował dla wielkich koncernów handlowych i międzynarodowych firm konsultingowych, kierował zespołami sprzedażowymi. Prowadzi badania w dziedzinie systemów identyfikacji wizualnej jednostek samorządu terytorialnego. Publikuje w kwartalniku projektowym „2+3D” i pismach naukowych. W druku (wraz z dr Anną Adamus-Matuszyńską) książka „Identyfikacja wizualna województw, miast i powiatów w Polsce”

Opis prelekcji: Wykład „Jak marketingowcy wykorzystują sposób pracy ludzkiego mózgu" będzie krótką prezentacją kilku wybranych technik marketingowych wykorzystujących najnowsze odkrycia psychologii konsumenckiej i neurobiologii, zwłaszcza kwestie tzw. przetwarzania peryferyjnego i centralnego czyli porównania pracy mózgu na podstawie dostępnych informacji i z minimalnym obciążeniem, a sytuacjami w których uruchamiamy wyższe funkcje. Wykład wskaże jak marketing wykorzystuje automatyczne i społeczne schematy.

 

dr nauk. med. Paweł Dobrakowski, Instytut Psychologii WSH, Ośrodek kształcenia medycznego Akson, Przychodnia Lekarska Lege Artis - specjalista neurologii, magister psychologii oraz  instruktor i terapeuta EEG-biofeedback. Uwielbia przekazywać doświadczenie kliniczne zdobyte podczas pracy z pacjentami w lekkiej i prostej formie. Zainteresowania: neuropsychologia, literatura kryminalna, scrabble.

Opis prelekcji: Czy istnieje lustro, dzięki któremu możesz zobaczyć, jak funkcjonuje twój mózg? Czy gra komputerowa może nauczyć dzieci, jak skupić się na lekcjach? Dlaczego skoczkowie narciarscy czasem trenują skoki siedząc na fotelu? Odpowiedź na te pytania pomogą uzyskać sympatyczne koty i wyniki pewnego eksperymentu...

Nasi trenerzy:

mgr Ewa Bensz - kierownik działu promocji Wyższej Szkoły Humanitas w Sosnowcu, członek zarządu Polskiego Stowarzyszenia Public Relations. Od  2006 roku realizuje kampanie reklamowe i wizerunkowe dla szkolnictwa wyższego. Prowadzi firmę doradczo-szkoleniową Lucky Mind. Z wykształcenia pedagog i doradca zawodowy, jest certyfikowanym trenerem grupy Trop, specjalizuje się w prowadzeniu szkoleń i warsztatów z zakresu kreatywności, technik pamięciowych i efektywnej nauki. Jest ekspertem w projektach szkoleniowych dla placówek edukacyjnych w zakresie budowania wizerunku i tworzenia kampanii reklamowych. Interesuje się tematyką promocji i PR w sektorze ekonomii społecznej i szkolnictwie. Ponadto prowadzi  zajęcia z dziećmi i młodzieżą – to jej największa pasja, i przyjemność w pracy dydaktycznej.

Opis warsztatu: Czy to prawda że wykorzystujemy tylko 10% możliwości swojego mózgu? W jaki sposób myszy przyczyniły się do wyników badań nad atencją i potrzebą nagrody? O tym między innymi dowiedzą się uczestnicy warsztatu „Umysł jak Ferrari”. Techniki pamięciowe i efektywna nauka to zagadnienia obecne w naszym życiu w każdej jego dziedzinie. Jak przekonają się słuchacze, w nauce nie ma dróg na skróty, ale za to jest sposób – czyli wykorzystanie osobistego potencjału i kreatywności.

 

Sebastian Korfel, Przewodniczący Koła naukowego studentów Psychologii - jak mówi sam o sobie: „Od ośmiu lat kieruję logistyką magazynową w międzynarodowym koncernie, mam niesamowitą przyjemność zarządzać zespołem ludzi inteligentniejszych ode mnie, co jest inspirujące i widoczne  w osiąganych wynikach. Psychologia jest moją prawdziwą pasją, dlatego obecnie jestem magistrantem kierunku Psychologia w Wyższej Szkole Humanitas. Dzięki wsparciu naukowemu dyrekcji naszego Instytutu Psychologii, mogę rozwijać swoje zainteresowania związane z psychologią pracy i zarządzania, psychologią twórczości, psychoonkologią i wieloma innymi obszarami funkcjonowania człowieka.”

Opis warsztatu: Zaproszenie od trenera: „Czy ja na pewno to widzę? Czy widzi to mój mózg? Hm… no tak, ale to już ktoś wcześniej powiedział, więc nie będziemy powtarzać, nie będziemy replikować. Będziemy twórczy! Dlatego zapraszam serdecznie na warsztat, podczas którego w pierwszej jego części naszkicuję naukową podstawę funkcjonowania tego ważącego trochę ponad jeden kilogram, położonego pomiędzy naszymi uszami, genialnego narządu, odpowiedzialnego m.in. za procesy poznawcze, takie jak: uwaga, percepcja, pamięć, kontrola poznawcza czy myślenie i język. Nasz mózg uwielbia zagadki, dlatego będzie Inspirująco, Kreatywnie i Aktywnie."

 

Renata Pajda, Dyrektor ośrodka psychoedukacji i psychoterapii KORE - projektuje i realizuje projekty szkoleniowe z obszaru rozwoju osobistego. Przygotowanie trenerskie zdobyła w Śląskiej Szkole Trenerów "Meritum" w Katowicach. Zakończyła czteroletni proces kształcenia do certyfikatu psychoterapeuty w Śląskiej Szkole Psychoterapii w Gliwicach, pracuje pod superwizją; posiada tytuł Asystenta Psychodramy Polskiego Instytutu Psychodramy w Krakowie. Ukończyła także kurs psychoterapii w Krakowskiej Szkole Psychoterapii Psychoanalitycznej; szkolenie z terapii przez sztukę organizowane przez Fundację im. T. Deca przy Szpitalu Babińskiego w Krakowie. Od 2011 roku posiada uprawnienia do prowadzenia terapii metodą Przedłużonej Ekspozycji w leczeniu zaburzenia stresowego pourazowego (PTSD) w Interdyscyplinarnym Centrum Genetyki Zachowania Uniwersytetu Warszawskiego; odbyła szkolenie w Polskim Instytucie Simontonowskim.

Opis warsztatu: Architektura mózgu określa kształt wszystkich naszych doświadczeń, zaś neuronauka pozwala  zrozumieć jak mózg się rozwija i kształtuje pod wpływem tych doświadczeń. Jaka jest rola psychoterapii? Czy wszystkie formy psychoterapii są skuteczne? Jaki jest związek architektury mózgu z problemami, namiętnościami i aspiracjami człowieka? Na te i inne pytanie spróbujemy poszukać odpowiedzi na warsztacie „Neuronauka a psychoterapia”. W bezpiecznych warunkach wyruszymy w podróż sieci neuronowych.

 

Anita Susek-Żądło, Centrum Psychoterapii w Katowicach - ukończyła studia wyższe z zakresu socjologii oraz drugi kierunek z zakresu zarządzania i marketingu na Uniwersytecie Śląskim. Jest specjalistą psychoterapii uzależnień oraz współuzależnienia, certyfikowanym terapeutą środowiskowym. Pracuje w Centrum Psychiatrii w Katowicach: w Zespole Leczenia Środowiskowego, w Poradni Uzależnień oraz na Oddziale Terapii Uzależnień. Prowadzę również praktykę prywatną Współpracuje ze Śląskim Stowarzyszeniem Ad Vitam Dignam w Katowicach, Stowarzyszeniem Metamorfoza w Czeladzi, oraz Stowarzyszeniem Wsparcie w Mysłowicach. Jest członkiem PTP oraz Sekcji Naukowej Psychiatrii Środowiskowej.

Opis warsztatu: W czasie warsztatu dotyczącego syndromu wypalenia zawodowego uczestnicy będą mieli możliwość pogłębić swoją wiedzę na temat syndromu wypalenia zawodowego. Zbadać za pomocą stosownych do tego narzędzi jakiego stanu rzeczy doświadczają sami na obecna chwilę, poznać myślenie jakie towarzyszy osobie w czasie rozwijającego się syndromu oraz zobaczyć w jaki sposób można to myślenie zmienić.