Uwaga! została włączona wersja kontrastowa
Człowiek  To się liczy
Wydziały i Oddziały
Sosnowiec Vestin Kraków Poznań Lublin Rzeszów

XV Ogólnopolski Tydzień Bibliotek

W dniach 8-15 maja 2018 r. w bibliotekach w całej Polsce obchodzony jest XV Ogólnopolski Tydzień Bibliotek. Hasłem przewodnim tegorocznej edycji jest "Dowolność czytania". Ogólnopolski Tydzień Bibliotek, to inicjatywa Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich, której celem jest podkreślanie roli czytania i bibliotek w poprawie jakości życia, edukacji oraz zwiększenie prestiżu zawodu bibliotekarza i zainteresowanie książką szerokich kręgów społeczeństwa. Zapraszamy do świętowania tych wyjątkowych dni razem z Biblioteką Wyższej Szkoł Humanitas.

9.05- środa
- Nie samą książką Czytelnik żyje - czyli o różnych formach czytelnictwa - Prelekcja w Zakładzie Karnym w Wojkowicach

10.05 - czwartek
- Wielkie czytanie na małym dywanie - Głośne czytanie w Przedszkolu Miejskie nr 15 w Sosnowcu

- W świecie komiksu - warsztaty dla dzieci w ramach Fabryki Kreatywności WSH

11.05 - piątek
- Warsztaty dla bibliotekarzy

Zapraszamy wszystkich bibliotekarzy na bezpłatne warsztaty, które odbędą się dnia 11-go maja 2018 r. w siedzibie Uczelni, w sali 005. Ze względu na formę zajęć liczba miejsc jest ograniczona. O przyjęciu na warsztaty decyduje kolejność zgłoszeń.

Chęć udziału w warsztatach prosimy zgłaszać za pośrednictwem formularza online>>

9:00-10:20
Czytelnicze zasoby cyfrowe
Opis:
W czasie warsztatów zostaną zaprezentowane oraz omówione zasoby cyfrowe do wykorzystania w procesie kształcenia kompetencji czytelniczych uczniów oraz w promocji czytelnictwa. Interaktywne i cyfrowe zasoby sieci zostaną przybliżone uczestnikom w formie wykładu oraz praktycznych ćwiczeń.
Prowadzący:
dr Agata Arkabus –
doktor nauk humanistycznych w zakresie bibliologii i informatologii.Absolwentka pedagogiki wczesnoszkolnej z bibliotekoznawstwem we Wszechnicy Świętokrzyskiej oraz bibliotekoznawstwa i informacji naukowej w Akademii Świętokrzyskiej w Kielcach. Doświadczony nauczyciel wychowania przedszkolnego oraz pracownik Publicznej Biblioteki Pedagogicznej Regionalnego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Częstochowie. Od 2009 roku redaktor ogólnopolskiego portalu E-pedagogiczna SBP. Od 2010 r. koordynator i organizator doskonalenia zawodowego nauczycieli bibliotekarzy Częstochowy i regionu. Członek Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich; współpracuje z Ośrodkiem Rozwoju Edukacji w Warszawie, Sekcją Bibliotekarską przy Oddziale ZNP w Częstochowie oraz Oddziałem Towarzystwa Nauczycieli Bibliotekarzy Szkół Polskich.
mgr Anna Płusa – dyplomowany nauczyciel bibliotekarz Publicznej Biblioteki Pedagogicznej Regionalnego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Częstochowie. Członek zarządu Sekcji Bibliotek Pedagogicznych i Szkolnych SBP oraz zespołu redakcyjnego serwisu E-pedagogiczna SBP. Zastępca redaktora ogólnopolskiego czasopisma elektronicznego Biuletyn Nauczycieli Bibliotekarzy. Gorąca zwolenniczka wykorzystywania OZE i TIK w edukacji. Jako ekspert z zakresu TIK aktywnie współuczestniczy w kreowaniu polityki regionalnej poprzez współpracę z Ministerstwem Edukacji Narodowej, Ośrodkiem Rozwoju Edukacji w Warszawie, uczelniami wyższymi, samorządem terytorialnym i licznymi placówkami oświatowymi. Tworzy i wdraża programy edukacji regionalnej i europejskiej.

10:30-11:50
Cele - wyznacz i realizuj. Coaching
Opis:
Coaching jako narzędzie wspierania ludzi w rozwoju jest podstawowym i najbardziej ogólnym kompendium wiedzy i umiejętności coachingowych. Zajęcia mają na celu zapoznać z tematem coachingu i jego zastosowań oraz przyjrzeć się narzędziom wykorzystywanym najczęściej w procesie coachingu. Szkolenie daje wiedzę o coachingu jako sposobie rozwoju osobistego. Celem zajęć jest zainspirowanie do indywidualnej zmiany każdego uczestnika.
Prowadzący:
mgr Agnieszka Pilnicka -
długoletni pracownik Centrum Studiów Podyplomowych i Szkoleń Wyższej Szkoły Humanitas, coach ICF w trakcie certyfikacji a także trener warsztatowy w obszarze coachingu. Swoją pasję do coachingu odkryła podczas studiów podyplomowych na kierunku Zarządzanie zasobami ludzkimi, na których po raz pierwszy spotkała się z tą tematyką.

12:00-13:20
Podstawy tworzenia kursu e-learningowego
Opis:
Kształcenie zdalne to forma kształcenia, która w cyfrowym świecie cieszy się coraz większą popularnością. Nie tylko stanowi wygodny sposób uzyskiwania potrzebnych kompetencji, ale również umożliwia kształcenie osobom o ograniczonych możliwościach uczestnictwa w tradycyjnych formach kształcenia. Stąd jej przydatność w edukacji włączającej. Na spotkaniu uczestnicy poznają podstawowe reguły związane z realizacją zajęć zdalnych. Omówione zostaną podstawowe zasady metodyki projektowania e-kursu  oraz sposób jego realizacji  za pomocą platformy e-learningowej. 
Prowadzący:
dr Danuta Morańska - Pedagog mediów, dydaktyk. Adiunkt w Instytucie Pedagogiki Wyższej Szkoły HUMANITAS w Sosnowcu. Dyrektor Instytutu Innowacyjnej Edukacji. Inicjatorka sieci współpracy nauczycieli Forum Twórczych Nauczycieli. Zainteresowania badawcze obejmują problematykę nowoczesnej edukacji w cyfrowym świecie a szczególnie cywilizacyjne, w tym społeczne, kulturowe i edukacyjne implikacje rozwoju społeczeństwa informacyjnego.
Członkini Stowarzyszenia e‑Learningu Akademickiego, Polskiego Towarzystwa Kognitywistycznego, Polskiego Towarzystwa Informatycznego oraz Polskiego Towarzystwa Technologii i Mediów Edukacyjnych. Egzaminator ECDL, certyfikowany e-Nauczyciel SEA.

12.05  - sobota
- Odjazdowy Bibliotekarz - konkurs dla studentów WSH - szczegóły już wkrótce!

14.05 - poniedziałek
- Spotkanie Klubu Książki Seniora