Uwaga! została włączona wersja kontrastowa
Człowiek  To się liczy
Wydziały i Oddziały
Sosnowiec Vestin Kraków Poznań Lublin Rzeszów

Członkowie sieci

Uniwersytety Trzeciego Wieku, które do tej pory przystąpiły do Sieci "Aktywny Senior":

 • Będziński Uniwersytet Trzeciego Wieku
 • Uniwersytet Trzeciego Wieku Uniwersytet Medycznego w Białymstoku
 • Uniwersytet Trzeciego Wieku Uniwersytetu Wrocławskiego
 • Uniwersytet Otwarty Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu
 • Otwarta Wszechnica Ekonomiczna „Erga omnes” Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
 • Wągrowiecki Uniwersytet Trzeciego Wieku Gnieźnieńskiej Szkoły Wyższej Milenium
 • Szkoła Wyższa Ateneum w Gdańsku
 • Stowarzyszenie Ochocki Uniwersytet Trzeciego Wieku „Omega”
 • Jasielskie Stowarzyszenie Uniwersytetu Trzeciego Wieku
 • Uniwersytet Trzeciego Wieku Wronieckiego Ośrodka Kultury
 • Uniwersytet Trzeciego Wieku Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
 • Uniwersytet Artystyczny Trzeciego Wieku w Poznaniu
 • Uniwersytet Złotego Wieku „Pokolenia” w Prudniku
 • Zawierciański Uniwersytet Trzeciego Wieku
 • Stowarzyszenie Koniński Uniwersytet Trzeciego Wieku Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej
 • Buskie Samorządowe Centrum Kultury w Busku-Zdroju
 • Uniwersytet Trzeciego Wieku Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koszalinie
 • Stowarzyszenie Uniwersytetu Trzeciego Wieku z Żorach 

Przedstawiciele niektórych ośrodków odebrali certyfikaty w ramach uroczystych Senioralliów 2015, które odbyły się 28-29 maja 2015.