Uwaga! została włączona wersja kontrastowa
Człowiek  To się liczy
Wydziały i Oddziały
Sosnowiec Vestin Kraków Poznań Lublin Rzeszów

Informacje dla niepełnosprawnych

 

 Wyższa Szkoła Humanitas podejmuje działania mające na celu  likwidację barier edukacyjnych poprzez wyposażenie Uczelni w  infrastrukturę i sprzęt niezbędny dla osób niepełnosprawnych.

 Uczelnia uruchomiła system pętli indukcyjnych. Pętle indukcyjne są  instalowane w salach dydaktycznych dla osób z wadą słuchu oraz w  innych pomieszczeniach, z których korzystają osoby słabo słyszące.  Uczelnia chcąc zaspokoić specyficzne potrzeby osób słabo  słyszących, wyposażyła w ten system aulę oraz pomieszczenia Dziekanatu i portierni.

Dzięki pętli indukcyjnej zdecydowanie poprawi się komfort pracy studenta słabo słyszącego. Pętla indukcyjna wyeliminuje bowiem wszelkie zakłócenia w odbiorze wykładu, na jakie narażona jest osoba słabo słysząca korzystająca z aparatu słuchowego. Aparat ten skonstruowany jest bowiem w taki sposób, że wzmacnia siłękażdego dźwięku jaki emitowany jest podczas wykładu. Oznacza to wzmocnienie nie tylko dźwięków emitowanych przez wykładowcę, ale także wszelkiego rodzaju szumów np. trzasków składanych foteli, sprzężeń mikrofonu, szelestu przekładanych kartek papieru itp. System pętli indukcyjnej pozwala na prawie 100 procentowe wyeliminowanie tych szumów i tym samym na polepszenie jakości dźwięku docierającego do słabo słyszącego studenta.

Uwaga: Skorzystanie z pętli wymaga przełączenia aparatu słuchowego na cewkę telefoniczną!