Uwaga! została włączona wersja kontrastowa
Człowiek  To się liczy
Wydziały i Oddziały
Sosnowiec Vestin Kraków Poznań Lublin Rzeszów

Jak przystąpić do sieci?

Udział w Sieci jest bezpłatny. Sieć jest otwarta dla wszystkich uniwersytetów trzeciego wieku w Polsce, bez względu na ich formę prawną i status, pod warunkiem, że działalność uniwersytetu aplikującego do Sieci ukierunkowana jest nie tylko na prowadzenie dydaktyki, ale obejmuje także działania rozwijające inne formy aktywności społecznej słuchaczy.

Aby przystąpić do Sieci, należy wypełnić deklarację członkowską dostępną TUTAJ – POBIERZ, a następnie przesłać ją drogą elektroniczną na adres: siec@humanitas.edu.pl

 W deklaracji członkowskiej uniwersytet trzeciego wieku aplikujący do udziału w Sieci przedstawia zakres swojej działalności oraz opisuje, w jaki sposób proponowana przez niego oferta sprzyja aktywizacji społecznej seniorów, integracji międzypokoleniowej i kształtowaniu postaw obywatelskich. 

Przesłane deklaracje podlegają ocenie merytorycznej Zespołu Ekspertów, który podejmujedecyduje o przyjęciu aplikacji i włączeniu uniwersytetu w poczet członków Sieci UTW „Aktywny Senior”. O decyzji Zespołu uniwersytet aplikujący do udziału w Sieci powiadamiany jest niezwłocznie drogą elektroniczną. Uniwersytety przyjęte do Sieci otrzymują również drogą pocztową świadectwo (certyfikat) udziału w Sieci UTW „Aktywny Senior”, co otwiera drogą do aktywnej współpracy w ramach Sieci i uczestniczenia w organizowanych przez nią projektach i wydarzeniach.