Uwaga! została włączona wersja kontrastowa
Człowiek  To się liczy
Wydziały i Oddziały
Sosnowiec Vestin Kraków Poznań Lublin Rzeszów

UTW Jaworzno

Jaworznicki Uniwersytet Trzeciego Wieku WSH współtworzony jest przez Wyższą Szkołę Humanitas w Sosnowcu oraz Stowarzyszenie Jaworznickiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku, mające długoletnią tradycję i będące bardzo aktywną organizacją pozarządową na senioralnej mapie regionu.

W nadchodzącym roku dla Seniorów z Jaworzna przygotowaliśmy wspólnie bogatą ofertę bezpłatnych wykładów, cotygodniowych zajęć aktywizujących, warsztatów oraz kilka jedno i dwudniowych wycieczek. Zapraszamy!