Uwaga! została włączona wersja kontrastowa
Człowiek  To się liczy
Wydziały i Oddziały
Sosnowiec Vestin Kraków Poznań Lublin Rzeszów

O sieci Aktywny Senior

Ogólnopolska Sieć Uniwersytetów Trzeciego Wieku „Aktywny Senior” tworzona jest z inicjatywy środowisk naukowych i stanowi forum współpracy i ogólnopolskiej promocji tych uniwersytetów trzeciego wieku, które - oprócz oferty dydaktycznej i naukowej - zapewniają swoim słuchaczom możliwość udziału w zajęciach, projektach i wydarzeniach ukierunkowanych na rozwijanie aktywności społecznej (np. sportowej, artystycznej, kulturowej, rekreacyjnej itp.) oraz działają na rzecz integracji międzypokoleniowej i wyrównywania szans osób starszych.

Sieć UTW „Aktywny Senior” będzie zrzeszać najlepsze polskie uniwersytety trzeciego wieku, które podejmują realne i efektywne działania na rzecz włączania społecznego seniorów i pobudzania ich aktywności w różnych wymiarach życia obywatelskiego. Udział w Sieci jest bezpłatny.

Ogólnopolska Sieć Uniwersytetów Trzeciego Wieku „Aktywny Senior” jest otwarta dla wszystkich uniwersytetów trzeciego wieku w Polsce, bez względu na formę prawną i status, pod warunkiem, że działalność uniwersytetu aplikującego do Sieci ukierunkowana jest nie tylko na prowadzenie dydaktyki, ale obejmuje także działania rozwijające inne formy aktywności społecznej słuchaczy.

Przyjęcie w poczet członków Ogólnopolskiej Sieci Uniwersytetów Trzeciego Wieku „Aktywny Senior” to dla UTW wyróżnienie i źródło prestiżu, ale także odpowiedzialność za jakość prowadzonych zajęć oraz wartość oferty zorientowanej na aktywizację seniorów i integrację międzypokoleniową. 

 

​​