Uwaga! została włączona wersja kontrastowa
Człowiek  To się liczy
Wydziały i Oddziały
Sosnowiec Vestin Kraków Poznań Lublin Rzeszów

UTW Czeladź

 

Czeladzki Uniwersytet Trzeciego Wieku powstał w 2009 roku . Przez dwa lata, w okresie 2009-2011, projekt realizowany był przez Ośrodek Integracyjny „Senior”. Od października 2011, decyzją Władz Miasta Czeladź, organizatorem i koordynatorem projektu edukacyjnego UTW jest Miejska Biblioteka Publiczna im. Marii Nogajowej.

Od września 2014 patronat honorowy nad UTW sprawuje Wyższa Szkoła Humanitas.