Uwaga! została włączona wersja kontrastowa
Człowiek  To się liczy
Wydziały i Oddziały
Sosnowiec Vestin Kraków Poznań Lublin Rzeszów

UTW Dąbrowa Górnicza

 


Uniwersytet Trzeciego Wieku, który powstał w 2007 roku, jako kolejna oferta Amatorskiego Ruchu Artystycznego Pałacu Kultury Zagłębia, skierowana do osób w wieku dojrzałym, pokazująca, że aktywność w życiu nie musi kończyć się wraz z przejściem na emeryturę. Dopiero teraz możemy pozwolić sobie na realizację planów, na które do tej pory nie mieliśmy czasu i możemy wreszcie pomyśleć o sobie, w czym powinna pomóc szeroka oferta programowa UTW.

18 października 2007 r. po raz pierwszy zabrzmiał Gaudeamus w Uniwersytecie Trzeciego Wieku a wykład inaugurujący „Globalizacja - szanse i zagrożenia" wygłosił Rektor Wyższej Szkoły Humanitas prof. WSH dr Jerzy Kopel.

Uniwersytet Trzeciego Wieku działa pod opieką naukową Wyższej Szkoły Humanitas w Sosnowcu.

Opiekun merytoryczno-organizacyjny z PKZ - Małgorzata Grabiwoda

Nad działalnością merytoryczną UTW czuwa Rada Programowa

Organem wspomagającym i opiniującym jest Samorząd Słuchaczy

27.02.2012 ukonstytuowała się Rada Programowa UTW w składzie:
dr Leszek Wieczorek przewodniczący 
Zofia Żurek z-ca Przewodniczącego
Małgorzata Grabiwoda sekretarz 
Rektor WSH dr hab. Michał Kaczmarczyk 
Pełnomocnik Prezydenta Miasta Marcin Bazylak 
p.o. Dyrektor PKZ Dawid Orpych

SŁUCHACZEM Uniwersytetu Trzeciego Wieku może zostać każda osoba, która zakończyła pracę zawodową (emeryt, rencista), bez względu na poziom swojego wykształcenia. Słuchaczem można być przez wiele lat. Zapraszamy wszystkich mieszkańców miasta i regionu.

ZAPISY zarówno nowych słuchaczy jak i potwierdzenie kontynuacji uczestnictwa w kolejnych latach odbywają się w I połowie września - przy zapisie należy wypełnić deklarację oraz dokonać wpłaty wpisowego i opłaty semestralnej w kasie PKZ.

 

"Ruch to zdrowie" wykład Jagody Szostak

Na dzisiejszym wykładzie prowadzonym przez Panią Jagodę Szostak, słuchacze Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Dąbrowie Górniczej mieli okazję poznania zalet aktywności fizycznej oraz jej dobroczynnego wpływu na nasze zdrowie. Pani Jagoda podczas wykładu przedstawiła formy aktywności fizycznej dostosowanej dla seniorów, omówiła najważniejsze elementy uprawiania sportów, pokazała jak prawidłowo uprawiać nornic walking oraz to, od czego każdy powinien zacząć przy uprawianiu sportu, czyli od prawidłowej rozgrzewki. Seniorom tak bardzo podobały się ćwiczenia pokazywane przez Panią Jagodę, że zaczęli z nią ćwiczyć już podczas wykładu.

 

Dotyk ulotnych chwil.... autorski montaż autorki mgr Ewy Musiorskiej

na poniedziałkowym wykładzie słuchacze Uniwersytetu Trzeciego Wieku Humanitas w Dąbrowie Górniczej przeżywali wspaniałe spotkanie literackie z autorką mgr Ewą Musiorską. Przedstawiła ona słuchaczom ponad 30 wierszy, które przeplatane były pięknymi elementami muzycznymi. Pani Ewa zaprezentowała m.in. takie wiersze jak: "Szczęście", "Zimowy spacer", "Ocalone od zapomnienia", "Najpiękniejsze chwile". Te ujmujące wiersze dotyczyły tematyki życia, rodziny, powrotu do czasów dzieciństwa oraz miłości.