Uwaga! została włączona wersja kontrastowa
Człowiek  To się liczy
Wydziały i Oddziały
Sosnowiec Vestin Kraków Poznań Lublin Rzeszów

UTW na świecie

Pierwszy UTW powstał we Francji w Tuluzie w 1973 r. Pomysłodawcą pierwszego Uniwersytetu Trzeciego Wieku był Pierre Vellas (profesor prawa międzynarodowego na Uniwersytecie w Tuluzie).

W 1975 roku również z inicjatywy Vellasa powstało Międzynarodowe Stowarzyszenie UniwersytetówTrzeciego Wieku – AIUTA. Jest to międzynarodowa organizacja skupiająca uniwersytety trzeciego wieku z całego świata. Jej celem jest promowanie edukacji osób starszych, wymiana wiedzy i doświadczeń pomiędzy uniwersytetami z różnych krajów, również prowadzenie badań na temat edukacji dorosłych. Jej członkami są także trzy polskie uniwersytety: Lubelski UTW, UTW w Warszawie przy ul. Marymonckiej oraz Mokotowski UTW.

Do 1975 roku powstały UTW w Belgii, Szwajcarii, Polsce, Włoszech, Kanadzie i USA (California). Do Wielkiej Brytanii idea UTW trafiła w 1981 roku. Od tego czasu możemy mówić o dwóch modelach UTW -  francuskim i brytyjskim.