Uwaga! została włączona wersja kontrastowa
Człowiek  To się liczy
Wydziały i Oddziały
Sosnowiec Vestin Kraków Poznań Lublin Rzeszów

Zespół ekspertów

Nadzór merytoryczny nad działalnością Ogólnopolskiej Sieci Uniwersytetów Trzeciego Wieku „Aktywny Senior” sprawuje Zespół Ekspertów powołany przez Fundację „Humanitas”. Członkowie Zespołu w szczególności:

  • podejmują decyduje o przyjęciu aplikującego UTW w poczet członków Sieci „Aktywny Senior”;
  • wyznaczają kierunki działalności Sieci „Aktywny Senior”;
  • sprawują nadzór nad bieżącą działalnością Sieci „Aktywny Senior”;
  • zarządzają realizowanymi w ramach Sieci przedsięwzięciami i projektami;
  • sprawują zadania doradcze na rzecz członków Sieci „Aktywny Senior”.

Zespół Ekspertów pracuje obecnie pod kierunkiem  prof. WSH dr hab. Michała Kaczmarczyka, a funkcję Wiceprzewodniczącej Zespołu sprawuje prof. dr Maria Zrałek.

Deklaracja przystąpienia do Sieci – POBIERZ​

Folder informacyjny Sieci - POBIERZ