Uwaga! została włączona wersja kontrastowa
Człowiek  To się liczy

Konferencja Legalne/nielegalne poszukiwanie zabytków i obrót zabytkami

Instytut Administracji i Prawa Wyzszej Szkoły Humanitas w Sosnowcu wraz z Muzeum Miejskim Sztygarka w Dabrowie Górniczej, Muzeum Miasta Jaworzna, Muzeum w Sosnowcu oraz Działem Promocji WSH

serdecznie zapraszają na konferencję naukową pt.:

„Legalne/nielegalne poszukiwanie zabytków i obrót zabytkami”

Konferencja odbędzie sie dnia 20 czerwca 2016 roku (poniedziałek) w Wyższej Szkole Humanitas w Sosnowcu ul. Kilińskiego 43, 41 – 200 Sosnowiec, Aula. Początek konferencji, godz. 10.00. Rejestracja uczestników godz. 9.30 - 10.00.

Cel konferencji:

Zasadniczym celem konferencji naukowej „Legalne/nielegalne poszukiwanie zabytków i obrót zabytkami” będzie wymiana doświadczeń naukowych, jak również praktycznych związanych z szeroko zakreślonym tematem konferencji. Konferencja posiadać będzie charakter interdyscyplinarny. Jej celem będzie przybliżenie przez naukowców i praktyków z dziedziny archeologii i prawa, różnorakich – a w tym prawnych – aspektów poszukiwania zabytków, a także podzielenie sie refleksjami na temat specyfiki rynku obrotu zabytkami. Szerokie ujecie tematu konferencji pozwoli na przyjrzenie się zjawiskom poszukiwania zabytków i obrotu zabytkami z perspektywy: poszukiwaczy, właścicieli zabytków oraz uczestników rynku obrotu zabytkami. Niewątpliwie, nakreślona zostanie sylwetka „poszukiwacza” i to zarówno tego, który dopełnia wszelkich procedur legalnego pozyskiwania zabytków, jak i tego, który poszukuje i wydobywa zabytki nielegalnie. W dużym stopniu uwaga skoncentrowana zostanie także na samym przedmiocie poszukiwań i obrotu, czyli na zabytkach, ze szczególnym uwzględnieniem zabytków archeologicznych. Istotna będzie odpowiedz na pytanie, czy obowiązujące regulacje prawne są adekwatne do aktualnie obserwowanego w praktyce zjawiska poszukiwania zabytków i obrotu nimi. Przedstawione zostaną także rozwiązania przyjęte w innych krajach europejskich (na przykładzie Niemiec). Przeprowadzona analiza oraz dyskusja pozwoli na sformułowanie propozycji de lege ferendai zarysowanie optymalnego kierunku rozwoju polskiego prawodawstwa w obliczu badanych zjawisk poszukiwania zabytków i obrotu nimi.

Do udziału w Konferencji zapraszamy przedstawicieli środowisk akademickich, praktyków, a także osoby, którym bliska jest tematyka Konferencji.

Komitet Naukowy:

 • Prof. zw. dr hab. Adam Lityński (WSH)
 • Prof. nadzw. dr hab. Piotr Dobosz (UJ)
 • Prof. dr hab. Wojciech Kowalski (UŚ)
 • Prof. UO, dr hab. Piotr Stec (UO)
 • Prof. UWr, dr hab. Maciej Trzciński (UWr)
 • Prof. UG, dr hab. Kamil Zeidler (UG)
 • Prof. WSH, dr hab. Dariusz Rozmus (WSH)
 • Prof. WSH, dr hab. Bolesław Ćwiertniak (WSH)
 • Dr hab. Katarzyna Zalasińska (UW)

Komitet Organizacyjny:

 • prof. WSH, dr hab. Dariusz Rozmus
 • dr Iwona Gredka
 • dr Anna Rogacka - Łukasik
 • dr Maciej Borski
 • dr Dorota Fleszer
 • mgr Ewa Bensz - Dział Promocji

Publikacja:

Serdecznie zachęcamy Państwa do składania tekstów do planowanej monografii naukowej, która będzie stanowiła podsumowanie konferencji. W związku z powyższym zwracamy sie uprzejmie z prośbą o nadsyłanie tekstów do publikacji w nieprzekraczalnym terminie do dnia 30 września 2016r. na adres e-mailowy dr Iwony Gredki, igredka@interia.pl

Ponadto prosimy o przesłanie w terminie do 30 września 2016r. załączonej umowy wydawniczej w dwóch egzemplarzach na adres: Sosnowiec 41-200, ul. Kilińskiego 43, Wyższa Szkoła Humanitas w Sosnowcu, z dopiskiem "Konferencja- Legalne/nielegalne poszukiwanie zabytków i obrót zabytkami”

Udział w konferencji jest bezpłatny i obejmuje:

 • materiały konferencyjne
 • przerwy kawowe,
 • lunch,
 • publikacje referatu (po uzyskaniu pozytywnych recenzji)

Zgłoszenia udziału w konferencji przyjmujemy do dnia 05.06.2016 r. na adres e-mailowy: arogacka@tlen.pl (dr Anna Rogacka-Łukasik, dyrektor Instytutu Administracji i Prawa WSH, tel. 506 496 145).

Patronat Honorowy Prezydenta Sosnowca

Partnerzy i patroni medialni:

Do pobrania:

Formularz zgłoszeniowy - POBIERZ

Program konferencji - POBIERZ
Umowa wydawnicza - POBIERZ
Wymogi edytorskie - POBIERZ