Uwaga! została włączona wersja kontrastowa
Człowiek  To się liczy
Wydziały i Oddziały
Sosnowiec Vestin Kraków Poznań Lublin Rzeszów

Władze

 

JM Rektor
dr hab. Michał Kaczmarczyk, prof. WSH

Kanclerz i założyciel WSH
mgr Aleksander Dudek

Prorektor ds. organizacyjno-prawnych
i polityki kadrowej
dr Mariusz Lekston

Wicekanclerz
mgr Agata Dudek
 

JM Rektor Wyższej Szkoły Humanitas w Sosnowcu w latach 1998-2014
Rektor Honorowy Uczelni w latach 2014 - 2019
dr Jerzy Kopel, prof. WSH

 

Dziekan Wydziału Nauk Humanistycznych
oraz Dziekan Wydziału Administracji i Zarządzania
dr Maria Zrałek, prof. WSH

 

Prodziekan ds. studenckich
Wydziału Administracji
i Zarządzania
dr Maciej Borski

Prodziekan ds. nauczania
mgr Jolanta Łozińska-Dudek
 

Prodziekan ds. studenckich
Wydziału Nauk Humanistycznych

mgr Ewa Kraus

Prodziekan ds. współpracy
z zagranicą

mgr Maja Chyży-Dudek

Prodziekan ds. kierunku studiów psychologia
mgr Marta Adamczyk


Władze Wydziału Nauk Społecznych WSH we Vsetinie w Republice Czeskiej

Dziekan
prof. PhDr. Bohuslav Hodaň, CSc.

Prodziekan
mgr Ewa Kraus

Prodziekan
PaedDr. Karel Kostka, MBA, Ph.D.

 

Prodziekan
doc. PhDr. Vlasta Karásková, CSc.


Dyrektorzy Instytutów

Dyrektor Instytutu Nauk Prawnych
dr Anna Rogacka-Łukasik

Dyrektor Instytutu Nauk o Zarządzaniu i Jakości
dr hab. Jolanta Staszewska, prof. WSH

 

Dyrektor Instytutu Pedagogiki
dr Aleksander Mańka

 

Dyrektor Instytutu Bezpieczeństwa i Higieny Pracy
dr Robert Partyka

Dyrektor Instytutu Nauk o Bezpieczeństwie
prof. zw. dr hab. Jadwiga StawnickaDyrektor Instytutu Elektroradiologii
prof. zw dr hab. Danuta Kokocińska

 

 

Dyrektor Instytutu Psychologii
dr hab. Zenon Uchnast

Pełnomocnicy

Pełnomocnik Kanclerza ds. strategii
i rozwoju Wydziału Zamiejscowego

dr hab. Piotr Oleśniewicz, prof. WSH

Pełnomocnik Kanclerza ds. PR
dr Krystian Dudek
 

Pełnomocnik Kanclerza ds. współpracy 
z otoczeniem społeczno-gospodarczym
mgr Ewa Baran

Pełnomocnik Rektora ds. nauki
mgr Małgorzata Caban