Uwaga! została włączona wersja kontrastowa
Człowiek  To się liczy
Wydziały i Oddziały
Sosnowiec Vestin Kraków Poznań Lublin Rzeszów

Struktura uczelni

 Władze Wyższej Szkoły Humanitas

JM Rektor
dr hab. Michał Kaczmarczyk, prof. WSH

Kanclerz i założyciel WSH
mgr Aleksander Dudek

Prorektor ds. organizacyjno-prawnych
i polityki kadrowej
dr Mariusz Lekston

Wicekanclerz
mgr Agata Dudek
 

JM Rektor Wyższej Szkoły Humanitas w Sosnowcu w latach 1998-2014
Rektor Honorowy Uczelni w latach 2014 - 2019
dr Jerzy Kopel, prof. WSH

 

Dziekan Wydziału Nauk Społecznych
i Humanistycznych

dr hab. Maciej Borski

Dziekan Wydziału Nauk Stosowanych
mgr Ewa Kraus

Prodziekan ds. nauczania
mgr Jolanta Łozińska-Dudek

Prodziekan ds. współpracy z zagranicą
mgr Maja Chyży-Dudek

Prodziekan ds. kierunku studiów psychologia
mgr Marta Adamczyk


Władze Filii WSH we Vsetinie w Republice Czeskiej

Dziekan
PaedDr. Karel Kostka, MBA, Ph.D.

Prodziekan
mgr Ewa Kraus

Prodziekan
doc. PhDr. Vlasta Karásková, CSc.

 

Władze Filii WSH w Pradze w Republice Czeskiej

Dziekan
dr hab. Piotr Oleśniewicz, prof. WSH

Proděkanka pro organizační záležitosti
MVDr. Alicja Konieczna

Proděkanka pro studijní záležitosti
ing. Pavlína Junková

Dyrektorzy Instytutów

Instytut Nauk o Zdrowiu
Dyrektor

prof. dr hab. Danuta Kokocińska

Instytut Nauk o Bezpieczeństwie
Dyrektor

prof. dr hab. Jadwiga Stawnicka

Instytut Nauk o Zarządzaniu i Jakości
Dyrektor

dr hab. Jolanta Staszewska, prof. WSH

Instytut Psychologii
Dyrektor

dr hab. Zenon Uchnast

Instytut Pedagogiki
Dyrektor

dr Aleksander Mańka

Instytut Nauk Prawnych
Dyrektor

dr Anna Rogacka-Łukasik

Instytut Językoznawstwa
Dyrektor
dr Agata Sitko

 

Pełnomocnicy

Pełnomocnik Kanclerza ds. strategii i rozwoju Wydziału Zamiejscowego
dr hab. Piotr Oleśniewicz, prof. WSH

Pełnomocnik Rektora ds. Społecznej Odpowiedzialności Uczelni
dr Maria Zrałek, prof. WSH

Pełnomocnik Kanclerza ds. współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym
mgr Ewa Baran

Pełnomocnik Rektora ds. nauki
mgr Małgorzata Caban

Dyrektorzy jednostek organizacyjnych 

Dyrektor Seminarium Doktorskiego
dr hab. Magdalena Gurdek

Dyrektor Biblioteki i Wydawnictwa
mgr Małgorzata Caban

 

Dyrektor Biura Projektów
mgr Izabela Rusin