Uwaga! została włączona wersja kontrastowa
Człowiek  To się liczy

Wydarzenia

11/05/2022

9 czerwca 2022 r.
godz. 17:00

Szanowni Państwo,

wielkimi krokami zbliża się szczególny dzień dla całej społeczności naszej Uczelni. 9 czerwca 2022r., w Sali Widowiskowo-Koncertowej „Muza” w Sosnowcu, odbędzie się Gala Wyższej Szkoły Humanitas. Poznamy laureatów XVI Konkursu o Zagłębiowską Nagrodę „Humanitas” oraz zwycięzców II edycji Ogólnopolskiego Konkursu o Nagrodę „Złotej Temidy”.

W części artystycznej Gali, którą organizuje Fundacja Humanitas, wystąpi Czesław Mozil - kompozytor, muzyk, autor tekstów, akordeonista, aktor dubbingowy i osobowość telewizyjna.         

Konkurs o Zagłębiowską Nagrodę "Humanitas" posiada wieloletnią tradycję, a w tym roku odbędzie się 16. edycja wydarzenia. U jego podstaw leżą działania mające na celu umacnianie tożsamości Zagłębia Dąbrowskiego, promowanie regionalnych osiągnięć kulturalnych, naukowych i sportowych oraz integrowanie mieszkańców wokół lokalnych wartości. Nagrody to doroczne, regionalne wyróżnienia dla osób i instytucji, które swoją działalnością przyczyniają się do promowania Zagłębia, umacniania lokalnej tożsamości, tworzenia fundamentów społeczeństwa obywatelskiego.

Zagłębiowskie Nagrody "Humanitas" są przyznawane Zagłębiakom wybitnie zasłużonym dla życia społecznego regionu, kształtującym wartościowy wizerunek Zagłębia Dąbrowskiego. 

Nagroda ma charakter honorowy, promocyjny lub gospodarczy. Nagrody honorowe przyznawane są najwybitniejszym, uznanym osobistościom zagłębiowskiego życia naukowego, kulturalnego, gospodarczego, które swoimi osiągnięciami w sposób znaczący przyczyniły się do promowania Zagłębia i umacniania wartości regionalnych.

Nagrody promocyjne otrzymują instytucje i organizacje pozarządowe (fundacje, stowarzyszenia) realizujące projekty zorientowane na promocję Zagłębia i jego osiągnięć, wspieranie lokalnego życia kulturalnego, naukowego, gospodarczego, tworzenie fundamentów społeczeństwa obywatelskiego w skali lokalnej i ponadlokalnej itp.

Wyróżnienia promocyjne mają charakter nagrody pieniężnej. Ich celem jest wspieranie rozwoju różnych nurtów lokalnej aktywności. Nagrody gospodarcze otrzymują firmy i osoby prowadzące działalność gospodarczą na terenie Zagłębia Dąbrowskiego, mające cechy innowacyjności, osiągające stały progres i zrównoważony rozwój, odnoszące znaczące sukcesy na rodzimym i zagranicznych rynkach, budujące swą markę w oparciu o tożsamość z regionem, funkcjonujące w oparciu o ład korporacyjny i wykazujące zrozumienie dla potrzeb interesariuszy zewnętrznych, m.in. w ramach społecznej odpowiedzialności biznesu (CSR).

Nagrodzeni otrzymają pamiątkowe medale oraz nagrody z rąk przewodniczącego Kapituły, prof. WSH dr. hab. Michała Kaczmarczyka, rektora Wyższej Szkoły Humanitas.                                                                                                     

W tym roku odbędzie się również II edycja Ogólnopolskiego Konkursu o Nagrodę „Złotej Temidy”

Konkurs jest inicjatywą środowisk naukowych i praktyków prawa, a jego celem jest wyróżnianie i promowanie działań oraz postaw prawników (w szczególności czynnych zawodowo sędziów, prokuratorów, adwokatów, radców prawnych, uczonych reprezentujących nauki prawne), ukierunkowanych na umacnianie w Polsce i Europie zasad praworządności, gwarancji praw i wolności obywatelskich, społeczeństwa obywatelskiego, jak również propagowanie i urzeczywistnianie najwyższych standardów etycznych i profesjonalnych w funkcjonowaniu wymiaru sprawiedliwości.

W ubiegłym roku w Konkursie wyróżniono prof. Krystiana Markiewicza, Prezesa Stowarzyszenia Sędziów Polskich „Iustitia”, prof. Włodzimierza Wróbla, Sędziego Izby Karnej Sądu Najwyższego, Prokuratora Krzysztofa Parchimowicza, założyciela Stowarzyszenia Prokuratorów Lex Super Omnia, Aleksandrę Janas, Sędzię Sądu Apelacyjnego w Katowicach i Daniela Stachurę, Sędziego Sądu Okręgowego w Kielcach. Nagrodę specjalną Prezesa Fundacji „Humanitas” otrzymał ponadto adwokat Roman Kusza, Dziekan Okręgowej Rady Adwokackiej w Katowicach. 

Nagrodę w Konkursie przyzna Wysoka Kapituła, w skład której wchodzą m.in. prof. Adam Bodnar, były Rzecznik Praw Obywatelskich, Dziekan Wydziału Prawa Uniwersytetu SWPS w Warszawie, prof. Krystian Markiewicz, Prezes Stowarzyszenia Sędziów Polskich „Iustitia” (Laureat I edycji Konkursu), prof. Jolanta Jakubowska-Hara z Instytutu Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk, prof. Ewelina Cała-Wacinkiewicz, Dziekan Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego, prof. Anna Przyborowska-Klimczak, Dziekan Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej, prof. Fryderyk Zoll z Uniwersytetu Jagiellońskiego, prof. Bartłomiej Nowak z Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie oraz prof. Paweł Chmielnicki z Uczelni Łazarskiego.

Patronat nad Konkursem o Nagrodę „Złotej Temidy” objęły m.in. następujące instytucje i organizacje: Towarzystwo Naukowe Prawa Karnego, Komisja Nauk Prawnych i Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk oddział w Katowicach, Stowarzyszenie Badań nad Źródłami i Funkcjami Prawa FONTES, Roczniki Nauk Prawnych, Roczniki Administracji i Prawa oraz Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego.

Laureaci Konkursu to osoby zasłużone dla wymiaru sprawiedliwości, które wyróżniają się działalnością na rzecz umacniania najwyższych standardów funkcjonowania polskiego sądownictwa. Promują zasady i wartości, które leżą u podstaw praworządnego, nowoczesnego wymiaru sprawiedliwości, co jest obecnie niezwykle istotne. Konkurs stanowi - już po raz kolejny - forum prezentacji osobistości zasłużonych dla rozwoju i funkcjonowania sądownictwa wedle najwyższych standardów etycznych.

Serdecznie zachęcamy do śledzenia informacji na temat Gali, do zobaczenia w czerwcu!