Uwaga! została włączona wersja kontrastowa
Człowiek  To się liczy

Wydarzenia

24/02/2023

Zaproszenie na seminarium naukowe

Stowarzyszenie Badań nad Źródłami i Funkcjami Prawa „Fontes” Oddział w Sosnowcu oraz Komisja Nauk Prawnych i Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk Oddział w Katowicach serdecznie zapraszają na seminarium naukowe pt.

„Czy art. 55 p.p.s.a. należycie zabezpiecza prawo skarżącego do sądu? Analiza zakładanych i osiągniętych efektów regulacji”

Referat wprowadzający do dyskusji wygłosi Pan mgr Aleksander Kwaśniak - słuchacz eksternistycznego trybu przygotowania rozprawy doktorskiej w Wyższej Szkole Humanitas.

Seminarium odbędzie się dnia 31 marca 2023 r. (piątek) za pośrednictwem platformy ClickMeeting.