Uwaga! została włączona wersja kontrastowa
Człowiek  To się liczy

Wydarzenia

25/05/2023

12 czerwca 2023 r.
10.00 – 15.30

Instytut Nauk Prawnych Akademii Humanitas, Stowarzyszenie Sędziów Polskich „Iustitia”, Katedra Prawa Administracyjnego i Społeczeństwa Obywatelskiego Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie, Koło Naukowe Prawa i Administracji Akademii Humanitas „Prawo w Praktyce” oraz Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich - Patron Honorowy wydarzenia, mają zaszczyt zaprosić na konferencję naukową pt. Kryzys zaufania obywateli do państwa i stanowionego przez nie prawa.

Miejsce:
Akademia Humanitas, ul. Kilińskiego 43, Sosnowiec
Aula im. Prof. Cz. Kupisiewicza

Czas:
12 czerwca 2023 r.
10.00 – 15.30 – czas trwania konferencji
WSTĘP WOLNY

Program konferencji: 

10.00 – 10.15 Powitanie uczestników

10.15 - 11.45 Mądra legislacja jako gwarancja stabilności prawa – moderator dr hab., prof. AH Maciej Borski

Panel ten zostanie poświęcony aktualnym zagadnieniom związanym z przebiegiem procesu legislacyjnego, w tym udziałowi w procesie tworzenia prawa Biura Legislacyjnego Senatu. Przedmiotem pogłębionej refleksji stanie się ponadto znaczenie sądownictwa konstytucyjnego dla jakości systemu prawa, a także problematyka związana z dylematami przed jakimi staje prawodawca, a które związane są z szybkością procedowania i stojącą często w sprzeczności z nią jakością projektowanych przepisów.

Prelegenci:

 • Aleksandra Antoniak-Dróżdż - prokurator, Stowarzyszenie Lex Super Omnia
 • Wojciech Hermeliński - sędzia Trybunału Konstytucyjnego w stanie spoczynku
 • Katarzyna Konieczko - Wicedyrektor Biura Legislacyjnego Senatu
 • dr hab. prof. UŚ Krystian Markiewicz - Uniwersytet Śląski w Katowicach, Prezes Stowarzyszenia Sędziów Polskich „Iustitia”

11.45-12.00 – przerwa kawowa

12.00 – 13.30 Efektywne i niezależne stosowanie prawa, czy da się szybko i dobrze? - moderator: dr hab., prof. UP Grzegorz Krawiec

Podczas tego panelu uwaga skupiona zostanie na kwestiach współczesnych zagrożeń dla realizacji prawa do sądu, wśród których znajdzie się także problematyka realizacji prawa do sądu osób ze specjalnymi potrzebami. Refleksja ta prowadzona będzie także z perspektywy wpływu organów władzy na funkcjonowanie społeczeństwa obywatelskiego. W jej ramach szczególnie ważna wydaje się atmosfera nieufności jaką te podmioty wzajemnie się darzą. W ramach panelu podjęty zostanie także wątek zaufania obywateli do administracji publicznej.

Prelegenci:

 • dr hab, prof. AH Arkadiusz Barut – Akademia Humanitas, adwokat
 • SSA Aleksandra Janas – Sąd Apelacyjny w Katowicach
 • Jacek Różycki - adwokat
 • dr Marcin Sala-Szczypiński – Dziekan OIRP w Krakowie, Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie

13.30 – 13.45 – przerwa kawowa

13.45 – 15.15 Człowiek, człowiekowi wilkiem, czyli dlaczego tak mało sobie ufamy w stosunkach prywatnych – moderator dr hab., prof. UŚ Krystian Markiewicz

Tematyka ostatniego panelu zorientowana na kwestie prywatnoprawne skupiona będzie wokół ograniczeń swobody zawierania umów, stosunków pracy, a także refleksji nt. zgłaszania nieprawidłowości (whistleblowing) w kontekście kryzysu zaufania społecznego.

Prelegenci:

 • dr hab., prof. AH Beata Baran-Wesołowska, Akademia Humanitas, radca prawny
 • dr Konrad Maj – psycholog społeczny, Uniwersytet SWPS
 • Gabriela Morawska-Stanecka – Wicemarszałek Senatu
 • Anna Wypych-Knieć – Stowarzyszenie Sędziów Polskich „Iustitia”, Sąd Rejonowy dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie

15.15-15.30 Podsumowanie i zakończenie