Uwaga! została włączona wersja kontrastowa
Człowiek  To się liczy
 • Rocznik Prasoznawczy
  • O czasopiśmie
  • Redakcja
  • Rada naukowa
  • Recenzenci
  • Procedura recenzowania
  • Informacje dla Autorów
  • Wykaz numerów
 • Roczniki Administracji i Prawa
  • O czasopiśmie
  • Redakcja
  • Rada naukowa
  • Recenzenci
  • Procedura recenzowania
  • Informacje dla Autorów
  • Wykaz numerów
 • HUMANITAS. Pedagogika i Psychologia
 • Zeszyty Naukowe WSH. Zarządzanie
  • O czasopiśmie
  • Redakcja
  • Rada naukowa
  • Recenzenci
  • Procedura recenzowania
  • Informacje dla Autorów
  • Wykaz numerów

HUMANITAS Pedagogika i Psychologia

„HUMANITAS Pedagogika i Psychologia”

ISSN 1896-4591

Nowa strona czasopisma! -> przejdź

https://humanitas-pedagogika.publisherspanel.com/

Czasopismo ukazuje się nieprzerwanie od 2006 roku jako recenzowane czasopismo naukowe, pierwotnie pod nazwą „Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Zarządzania i Marketingu. Pedagogika”, nastepnie jako „Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Humanitas. Pedagogika”, a obecnie jako "HUMANITAS Pedagogika i Psychologia". Do 2013 roku redaktorem naczelnym była dr Danuta Krzywoń. W latach 2014-2021 roku tę funkcję pełniła dr Aleksandra Kamińska. Obecnie redaktorem naczelnym jest dr hab. Henryk Cudak, prof. WSH. Tematyka badawcza półrocznika koncentruje się wokół zagadnień współczesnej pedagogiki i psychologii, odnoszących się do wszystkich grup wiekowych i warstw społecznych. Czasopismo jest miejscem prezentacji najnowszych kierunków badań, zarówno w wymiarze rozważań teoretycznych, jak i badań empirycznych, oraz forum dyskusji nad najważniejszymi problemami wychowania i kształcenia tak w wymiarze polskim, jak i globalnym. Autorami artykułów są pracownicy polskich i zagranicznych ośrodków akademickich. Celem zespołu redakcyjnego oraz autorów publikujących na łamach czasopisma jest poszukiwanie nowatorskich rozwiązań analizowanych problemów. Czasopismo jest indeksowane w bazach: BazHum, CEJSH, Erih Plus, Index Copernicus.

Redakcja publikuje artykuły z dziedziny pedagogika oraz z dziedziny psychologia.

Redakcja zastrzega sobie prawo nieprzyjmowania do dalszych prac redakcyjnych artykułów niezgodnych z przyjętą linią tematyczną czasopisma.

Wersja papierowa czasopisma jest jego wersją referencyjną. Poszczególne artykuły udostępniane są dla celów edukacyjnych w wersji elektronicznej na stronie WWW czasopisma w formule Open Access, na licencji CC BY-NC-ND 3.0.

Czasopismo "HUMANITAS Pedagogika i Psychologia" znajduje się w wykazie czasopism naukowych MEiN z 2021 z liczbą 40 punktów.


Z przyjemnością informujemy, że decyzją Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 18 kwietnia 2019 r. nr 899/P-DUN/2019 Uczelnia otrzymała dotację na realizację zadania upowszechniającego naukę pn. Stworzenie anglojęzycznej wersji czasopisma „Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Humanitas. Pedagogika”

Z przyjemnością informujemy, że decyzją Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia23 kwietnia 2018 r. nr 726/P-DUN/2018 Uczelnia otrzymała dotację na realizację zadania upowszechniającego naukę pn. Stworzenie anglojęzycznej wersji czasopisma „Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Humanitas. Pedagogika”