Uwaga! została włączona wersja kontrastowa
Człowiek  To się liczy
Wydziały i Oddziały
Sosnowiec Vestin Kraków Poznań Lublin Rzeszów

Wirtualne biuro

Wirtualne biuro to usługa, która zapewnia nowo powstającym przedsiębiorcom, jak i tym istniejącym, rejestrację firmy pod naszym adresem do prowadzenia działalności gospodarczej wraz z usługami sekretarskimi. Rozwiązuje to problem kosztów związanych z prowadzeniem biura, przy zachowaniu najwyższej jakości usług.

Zapewniany zgodę na rejestrację w urzędach, umieszczenie udostępnionego adresu na drukach firmowych, stemplach, wizytówkach oraz do celów korespondencyjnych, obsługę korespondencyjną, wynajem pomieszczeń i wyposażenia.

 

 

Pakiet korespondencyjny

 • adres do korespondencji
 • odbiór korespondencji przychodzącej
 • powiadomienie o odebranej korespondencji e-mail
 • przechowywanie korespondencji
 • przesyłanie korespondencji na życzenie Klienta pod wskazany adres
  w zależności od zapotrzebowania za dodatkową opłatą

Pakiet Standard

 • adres do rejestracji (zgoda na rejestrację w urzędach, umieszczenie udostępnionego adresu na drukach firmowych, stemplach, wizytówkach)
 • adres do korespondencji
 • odbieranie listów zwykłych i paczek do 30 szt/mc, listy polecone*
 • przechowywanie korespondencji
 • powiadomienie o odebranej korespondencji mail
 • przesyłanie korespondencji na życzenie Klienta pod wskazany adres w zależności od zapotrzebowania za dodatkową opłatą

Pakiet Silver

 • adres do rejestracji (zgoda na rejestrację w urzędach, umieszczenie udostępnionego adresu na drukach firmowych, stemplach, wizytówkach)
 • adres do korespondencji
 • adres do celów marketingowych
 • odbieranie listów zwykłych, poleconych*, paczek i przesyłek kurierskich do 70 szt/mc
 • przechowywanie korespondencji
 • powiadomienie o odebranej korespondencji mail
 • rejestrowanie odebranej korespondencji
 • skanowanie odebranej korespondencji (tylko wskazane listy)
 • dostęp do sali konferencyjnej (3 godz/mc)
 • przesyłanie korespondencji na życzenie Klienta pod wskazany adres w zależności od zapotrzebowania (do uzgodnienia częstotliwość wysyłki)

Pakiet Gold

 • adres do rejestracji (zgoda na rejestrację w urzędach, umieszczenie udostępnionego adresu na drukach firmowych, stemplach, wizytówkach)
 • adres do korespondencji
 • adres do celów marketingowych
 • odbieranie listów zwykłych, poleconych*, paczek i przesyłek kurierskich do 300 szt/mc
 • przechowywanie korespondencji
 • powiadomienie o odebranej korespondencji mail
 • rejestrowanie odebranej korespondencji
 • skanowanie odebranej korespondencji (tylko wskazane listy)
 • dostęp do sali konferencyjnej (5 godz/mc)
 • przesyłanie korespondencji na życzenie Klienta pod wskazany adres w zależności od zapotrzebowania (do uzgodnienia częstotliwość wysyłki)

Usługi dodatkowe: wynajem sali spotkań oraz sal szkoleniowych (-20%).
*na życzenie najemcy na podstawie pełnomocnictwa do odbioru

Lista niezbędnych dokumentów do złożenia obejmuje:

 1. Formularz aplikacyjny;
 2. Komplet dokumentów rejestracyjnych:
 • kserokopia dokumentu rejestrowego - wpis do ewidencji działalności gospodarczej / KRS lub inny dokument potwierdzający formę i charakter podmiotu przedsiębiorstwa (wydane nie wcześniej niż 3 m-ce od dnia złożenia formularza),
 • oświadczenie potwierdzające posiadanie numeru statystycznego REGON i numeru identyfikacji podatkowej NIP,
 • kserokopia umowy spółki/statutu/pełnomocnictw do reprezentowania oraz innych dokumentów prawnych i organizacyjnych podmiotów/ przedsiębiorców świadczących o prowadzonej działalności,
 • pełnomocnictwo (jeśli dotyczy).

W przypadku podmiotów planujących rozpoczęcie działalności gospodarczej, ww. dokumenty muszą zostać dostarczone w terminie nie dłuższym niż jeden miesiąc od dnia podpisania umowy, pod rygorem jej rozwiązania.