Przejdź do treści
Uwaga! została włączona wersja kontrastowa
Człowiek  To się liczy

Akademia Certyfikowanego Managera IT

W razie pytań zachęcamy do kontaktu!

ZADZWOŃ TERAZ lub FORMULARZ KONTAKTOWY

O kierunku

Partner merytoryczny:

CEL STUDIÓW

Sektor technologii informatycznych rozwija się dynamicznie od wielu lat. Obecnie, gdy pandemia SARS-COV2 przyspieszyła cyfryzację przedsiębiorstw, zapotrzebowanie na wysokiej klasy ekspertów zarządzających projektami IT wzrosła znacząco. Proponujemy Państwu kierunek studiów podyplomowych Akademia Certyfikowanego Managera IT, którego celem jest kreowanie profesjonalnej kadry menedżerskiej, odpowiedzialnej za rozwój i implementację rozwiązań informatycznych.

W ramach rocznych studiów każdy słuchacz zdobędzie kompleksową wiedzę związaną z zarządzaniem projektami informatycznymi, z uwzględnieniem zasad metodyk tradycyjnych PRINCE2® Foundation , elementy PMI oraz zwinnych AgilePM® oraz framework’u Scrum. Zajęcia umożliwią jednocześnie przygotowanie się do prestiżowych certyfikacji z PRINCE2® Foundation , AgilePM® i Professional Scrum Master oraz Scrum Owner.

W cenie studiów uczestnik otrzymuje warsztat praktyczny PRINCE2® Foundation wraz z autoryzowanym podręcznikiem oraz egzaminem. 

Dodatkowo każdy uczestnik w ramach zajęć realizuje kurs przygotowujący do egzaminu certyfikującego z zakresu metodyki AgilePM® Foundation oraz Scrum Master za dodatkową opłatą w wysokości 850 zł może podejść do egzaminu certyfikującego. 

Opiekun merytoryczny
Maciej Hawrus
Product and Business Manager w Altkom Akademia S.A.

ADRESACI

Studia adresowane są do:   

 • kadry zarządzającej
 • pracowników działów i organizacji IT
 • osób pragnących podnieść swoje kwalifikacje w zakresie zarządzania projektami informatycznymi
 • kierowników projektów oraz kierowników zespołów projektowych
 • osób chcących rozwinąć swoją karierę zawodową w obszarze zarządzaniem projektami w IT.

ATUTY

Potwierdzeniem zdobytych umiejętności jest ceniony na rynku pracy certyfikat. Studia podyplomowe na kierunku Akademia Certfikowanego Managera IT uprawnią uczestników do zdobycia certyfikatu Prince2 Foundation w cenie czesnego - egzamin w cenie studiów + autoryzowany podręcznik.

Za dodatkową opłatą studenci będą mogli wykupić egzamin AgilePM® oraz Professional Scrum Master, a także Scrum Owner.

ABSOLWENT

 • posiada wiedzę z zakresu najpopularniejszych metodyk zarządzania projektami oraz wie jakie podejście wybrać
 • posiada umiejętność organizowania i zarządzania zespołem projektowym
 • doradza w zakresie kierunków rozwoju organizacji i wdrażanego podejścia projektowego
 • posiada umiejętność planowania, kontrolowania oraz zamykania projektu
 • wie jak tworzyć uzasadnienie biznesowe oraz jak kontrolować rentowność projektu
 • podejmuje szybsze decyzje i mniej kosztowne w zakresie wprowadzanych zmian oraz ogranicza możliwe ryzyka
 • widzi istotę dobrej komunikacji w projekcie oraz zwiększenia zaangażowania kluczowych interesariuszy
 • zna sposób iteracyjnego wprowadzania zmian w projekcie przyczyniających się do tworzenia produktów bardziej dopasowanych do potrzeb klienta
 • zna i rozumie kluczowe role, artefakty i zdarzenia w projekcie

METODY  PRACY

 • miniwykład, prezentacja
 • aktywne ćwiczenia szkoleniowe
 • studium przypadku

Program

PROGRAM RAMOWY:

 • Wstęp do zarządzania projektami - podejście klasyczne (Prince, PMI)
 • Prince2 Foundation + warsztat praktyczny
 • Zarządzanie ryzykiem
 • Akademia Managera IT - praktyka zarządzania zespołem
 • Wstęp do zarządzania projektami - podejście zwinne
 • AgilePM Foundation
 • Budowanie wymagań w metodykach zwinnych - praktyczny warsztat
 • Scrum - przygotowanie do Scrum Master
 • Symulacja sułtańskie wesele - Agile
 • Akademia Managera IT - rozwój efektywności zespołu

Czas trwania studiów:

 • 2 semestry, 185 h. 
 • Zajęcia realizowane są w ciągu weekendowych zjazdów w soboty i niedziele. 
 • Zajęcia odbywają się w trybie online.

Warunki zaliczenia:

Warunkiem ukończenia studiów podyplomowych jest uczestnictwo w co najmniej 80% zajęć, uzyskanie ocen pozytywnych z egzaminów i zaliczenie wszystkich przedmiotów określonych w programie studiów. Brak egzaminu końcowego.

Dokument potwierdzający ukończenie studiów:


Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych

Kadra dydaktyczna

Maciej Hawrus

Product and Business Manager w Altkom Akademii. Odpowiedzialny za rozwój biznesu oraz oferty merytorycznej w zakresie edukacji z Zarządzania Projektami, Usługami IT oraz Optymalizacji Procesów. 

Piotr Kwietniewski

Trener, coach, praktyk biznesu z doświadczeniem jako project manager. Od 2005 roku prowadzi szkolenia i coaching dla organizacji. Specjalizuje się w obszarze psychologicznych umiejętności w zarządzaniu oraz umiejętności przywództwa. Jest ekspertem w projektowaniu szkoleń i prowadzeniu szkoleń dla trenerów. Doświadczenie zawodowe zdobywał pracując jako menadżer w działach marketingu kilku międzynarodowych firm. Zarządzał zespołami i szkolił się z nowoczesnych metod zarządzania: Agile PM, Scrum. Jako trener zrealizował ponad 5000 godzin szkoleniowych.

Przeprowadził również pond 500 godzin sesji coachingowych w obszarze coachingu menadżerskiego i rozwojowego. Posiada akredytację International Coach Federation. Jest certyfikowanym konsultantem DiSC i FRIS. Posiada też kwalifikację coacha zespołowgo i grupowego. Ukończył szkolenie z wykorzystania metody dramy w szkoleniach. Jest certyfikowanym facylitatorem wg Procesu Iceberg – ukończył szkolenie podstawowe i zaawansowane z Tony Mannem ukończone akredytacją Institute of Leadership and Management w Londynie

W Altkom Akademia prowadzi warsztaty między innymi Akademia managera IT.

Absolwent Wydziału Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego i studiów podyplomowych: Psychologia coachingu (UW), Coaching Menadżerski (Collegium Civitas), UX Design (SWPS).

Łukasz Krajnik

Manager, trener, coach, facylitator, Scrum Master oraz Lean Six Sigma Black Belt, konsultant z zakresu optymalizacji procesów oraz transformacji organizacyjnych.

Posiada 18-letnie doświadczenie w kierowaniu zespołami, optymalizacji procesów i zarządzaniu złożonymi projektami, programami i produktami z wykorzystaniem zarówno metodologii Waterfall, Lean jak i Agile oraz Scrum. Od 11-stu lat prowadzi szkolenia dla zespołów, managerów oraz kadry zarządzającej, a także dla pracowników liniowych. Akredytowany trener Scrum.org. People Cert oraz PMI oraz audytor ISO. Specjalizuje się w optymalizacji procesów metodami zwinnymi Lean oraz Six Sigma oraz prowadzeniu projektów. Praktyk z wieloletnim doświadczeniem w międzynarodowych multi-kulturowych korporacjach. Wykształcił już kilkuset Green Beltów oraz Black Beltów i podobną ilość Scrum Masterów. Akredytowany coach i facylitator oraz Change Manager.

Z wykształcenia Magister inżynier ochrony środowiska. Ukończył studia podyplomowe na kierunku: Lean Six Sigma Black Belt.

Posiada certyfikaty: PMI PMP®, Lean Six Sigma Black Belt, ProSci Change Manager, APMG Change Managment, APMG Facilitation, Professional Scrum Master I (Scrum.org), PeopleCert ScrumMaster I Certificate, PeopleCert ScrumMaster II Certificate, Audytor zintegrowanego systemu zarządzania ISO 9001.

Jakub Bruski

Project manager, trener, konsultant.

Posiada bogate doświadczenie zebrane w pracy w różnych sektorach i funkcjach organizacji. Pracował zarówno w organizacjach międzynarodowych jak i firmach polskich, w obszarze marketingu i zarządzania produktami, konsultingu, analiz biznesowych i badań rynku. We wszystkich tych obszarach prowadził lub brał udział w rozmaitych projektach wprowadzających nowe produkty, optymalizujących procesy biznesowe, wprowadzających nowe usługi na rynek lub definiujących systemy wsparcia dla poszczególnych usług lub procesów. Brał udział w programach związanych z rozwojem kompetencji i łączenia organizacji.

Prowadzi szkolenia dla zespołów projektowych, managerów, kadry zarządzającej. Specjalizuje się w obszarze project managementu zarówno w podejściu klasycznym, jak i zwinnym. Akredytowany trener PRINCE2®, Agile PM®, Agile BA®.

Absolwent Wydziału Ekonomii Uniwersytetu Gdańskiego, Studiów MBA i Szkoły Trenerów Biznesu na Akademii im. Leona Koźmińskiego oraz studiów podyplomowych z Zarządzania Projektem na WSAiB.

Posiada certyfikaty: PRINCE2 Practitioner, Agile Project Management Practitioner, Agile Business Analysis Practitioner, PRINCE2 Agile Foundation, Change Management Foundation, Facylitacja Foundation, M_o_R Foundation, ITIL4 Foundation.

 

 

Opłaty

Atuty:
 • Niezmienne czesne
 • Brak dodatkowych opłat (np. za materiały szkoleniowe, egzaminy, egzamin końcowy)
 • Brak opłaty wakacyjnej
 • Możliwość płatności w ratach (nie powoduje zwiększenia ceny studiów)

Wariant płatności

Płatność
w 8 ratach

Płatność
w 2 ratach

Cena studiów

Cena regularna

925 zł

3 700 zł

7 400 zł

Absolwenci i studenci Humanitas
(20% mniej)

740 zł

2 960 zł

5 920 zł

Bonifikata terminowa 400 zł
do dnia 14.02.2024 r.  

875 zł 

3 500 zł 

7 000 zł*

 

 

 

*Najniższa cena z 30 dni 6 600 zł

 

Zapisz się

Etapy rekrutacji

1 . Wypełnij i wydrukuj  kwestionariusz online 

2. Skompletuj następujące dokumenty:
(Komplet wymaganych dokumentów może różnić się w zależności od kategorii studiów podyplomowych)

 • Wydrukowany kwestionariusz (on-line)
 • Kserokopię dyplomu ukończenia studiów wyższych (oryginał dyplomu należy przedstawić do wglądu)
 • Dowód osobisty (należy przedstawić do wglądu w celu potwierdzenia tożsamości)
 • Potwierdzenie dokonania wymaganych wpłat.

3. Dokonaj opłat za studia:​
(wpłat należy dokonywać z wpisanym czytelnie imieniem, nazwiskiem oraz adresem)

 • opłata rekrutacyjna - 85 zł,

KONTO
Akademia Humanitas
ING Bank Śląski S.A. II Oddział w Sosnowcu
24 1050 1360 1000 0008 0337 9932

4.  Prześlij zeskanowane dokumenty e – mailem na adres: podyplomowe.rekrutacja@humanitas.edu.pl

Umowa finansowa jest podpisywana po zweryfikowaniu przesłanych dokumentów przez specjalistę ds. rekrutacji. Termin podpisania umowy ustalany jest maksymalnie do 7 dni od przesłania wszystkich wymaganych dokumentów lub indywidualnie.

5. Na miejscu otrzymasz umowę o warunkach płatności za usługi edukacyjne.

 • Kandydat wybiera wariant płatności oraz otrzymuje harmonogram wpłat.
 • Płatność za studia dokonywana jest na indywidualne konto. Opłata za studia może być uiszczana w ratach.
 • Cena studiów obejmuje całość kosztów, łącznie z materiałami, zaświadczeniami wydawanymi na wniosek słuchacza oraz świadectwem ukończenia studiów.

Dbając o Państwa, zachowujemy najwyższe standardy bezpieczeństwa w związku z zaistniałą sytuacją epidemiologiczną.

W razie pytań zachęcamy do kontaktu!

tel.: 32 363-12-27 (ZADZWOŃ TERAZ)
fax.: 
32 363-12-07
e-mail: podyplomowe.rekrutacja@humanitas.edu.pl
Pokój: 009 (parter)