Uwaga! została włączona wersja kontrastowa
Człowiek  To się liczy
Wydziały i Oddziały
Sosnowiec Vestin Kraków Poznań Lublin Rzeszów

Testy psychologiczne

W zasobach Biblioteki WSH dostępne są następujące testy psychologiczne: 

 • STAIC Inwentarz Stanu i Cech Lęku dla Dzieci
 • Test Niedokończonych Zdań Rottera (Wersja dla dorosłych)
 • UMACL Przymiotnikowa Skala Nastroju
 • ZTU Zestaw Testów Uzdolnień
 • SUPIN Skala Uczuć Pozytywnych i Negatywnych SUPIN wersja S30
 • DS-14 Narzędzia Pomiaru Stresu i Radzenia Sobie ze Stresem
 • APIS-Z Bateria Testów
 • IVE Kwestionariusz Impulsywności
 • FCZ-KT Formalna Charakterystyka Zachowania - Kwestionariusz Temperamentu
 • SIE-T Skala Inteligencji Emocjonalnej – Twarze
 • EPQ-R Kwestionariusze Osobowości Eysencka
 • SEG Narzędzia Pomiaru w Promocji i Psychologii Zdrowia
 • OSI-2 Stres w Pracy
 • TMS Podręcznik do Testu Matryc Wersja Standard
 • Kwestionariusz Temperamentu PTS
 • OMNIBUS Test Inteligencji
 • TUS Test Uwagi i Spostrzegawczości
 • SWLS Narzędzia pomiaru w Promocji I Psychologii Zdrowia
 • Psychospołeczne Warunki Pracy
 • STAI Kwestionariusz Stanu i Cechy Lęku
 • DINEMO Dwuwymiarowy Inwentarz Inteligencji Emocjonalnej
 • PKIE Popularny Kwestionariusz Inteligencji Emocjonalnej
 • TMK Test Matryc J.C. Raven – wersja kolorowa
 • CISS Kwestionariusz Radzenia Sobie w Sytuacjach Stresowych
 • TCT-DP Rysunkowy Test Twórczego Myślenia
 • TRE Test Rozumienia Emocji
 • EAS Kwestionariusz Temperamentu
 • CFT 20-R Neutralny Kulturowo Test Inteligencji Cattella – wersja 2
 • MMPI „Mały” Wiskad
 • KPS Kwestionariusz Poczucia Stresu
 • TMS-PLUS Podręcznik do Testu Matryc Ravena oraz Słownik Wersja Plus
 • NEO-FFI Inwentarz Osobowości
 • NEO-PI-R Inwentarz Osobowości
 • WAIS-R(PL) Skala Inteligencji D. Wechslera Dla Dorosłych – Wersja Zrewidowana
 • COLUMBIA Skala Dojrzałości Umysłowej 
 • RFFT – Test Płynności Figuralnej Ruffa
 • MMSE MINIMENTAL – Krótka Skala Oceny Stanu Umysłowego
 • CTT – Kolorowy Test Połączeń wersja dla dorosłych
 • WKP - Wielowymiarowy Kwestionariusz Preferencji
 • WCST - Test Sortowania Kart Wisconsin
 • NPSR – Narzędzia Pomiaru Stresu i Radzenia Sobie ze Stresem
 • Test Bajek Carina Coulacoglou
 • CVLT – Kalifornijski Test Uczenia się Językowego
 • KRR – Kwestionariusz Relacji Rodzinnych
 • KPD – Kwestionariusz do Pomiaru Depresji
 • KPR-Roc – Kwestionariusz Retrospektywnej Oceny Postaw Rodziców
 • NPPPZ – Narzędzia Pomiaru w Promocji i Psychologii Zdrowia : AIS – Skala Akceptacji Choroby, GSES – Skala Uogólnionej Własnej Skuteczności
 • SPR – Skala Postaw Rodzicielskich
 • TKR – Test Kompetencji Rodzicielskich
 • GHQ – Ocena Zdrowia Psychicznego według D. Goldberga
 • KPŻ – Kwestionariusz Postaw Życiowych
 • KSP – Kwestionariusz Stylów Przywiązaniowych
 • KKM – Kwestionariusz Komunikacji Małżeńskiej
 • KKMiP – Komunikacja w bliskich związkach
 • TUS – Test Uwagi i Spostrzegawczości
 • BENTON Test pamięci Wzrokowej