Uwaga! została włączona wersja kontrastowa
Człowiek  To się liczy
Wydziały i Oddziały
Sosnowiec Vestin Kraków Poznań Lublin Rzeszów

O katalogu

Biblioteka pracuje w komputerowym zintegrowanym systemie bibliotecznym SOWA2/MARC21. System ten jest pakietem programów. Umożliwia zautomatyzowanie wielu procesów bibliotecznych, takich jak gromadzenie zbiorów, opracowanie różnorodnych materiałów bibliotecznych, wyszukiwanie oraz ich udostępnianie (wypożyczanie, rezerwowanie i zamawianie).

Moduły wykorzystane w pracy bibliotekarza:

  • Moduł gromadzenia zbiorów zwartych – umożliwia wprowadzenie do systemu nowych materiałów bibliotecznych.
  • Moduł akcesji czasopism – umożliwia zarejestrowanie czasopism zaprenumerowanych oraz ewidencjonuje wpływ poszczególnych numerów/zeszytów
  • Moduł skontrum – zawiera program umożliwiający przeprowadzenie okresowej kontroli zbiorów
  • Moduł obsługi wypożyczalni – utrzymuje centralną kartotekę czytelników, a także umożliwia rejestrowanie wypożyczeń i zwrotów. Dodatkowo moduł ten zintegrowany jest z systemem Uczelnia. XP dzięki czemu student zapisując się na studia automatycznie pojawia się w bibliotecznej bazie czytelników.


Moduł wykorzystywany przez studentów:

  • Zamawiania i rezerwowania – umożliwia czytelnikom zamawianie i rezerwowanie materia-łów bibliotecznych przez Internet (z dowolnego miejsca). Zarządzaniem rezerwacjami i zamówieniami w bibliotece zajmuje się specjalny program, który informuje pracownika o nowych rezerwacjach. O zrealizowaniu zamówienia czytelnik jest informowany za pomocą poczty elektronicznej.
  • Od grudnia 2010r. po zmianie systemu bibliotecznego SOWA1 na SOWA2/MARC21, udostępniono w Internecie nowy, zaawansowany katalog, z opisem bibliograficznym wszystkich rodzajów zbiorów , prezentowanym również w formacie MARC21.


Instrukcja obługi katalogu bibliotecznego www