Uwaga! została włączona wersja kontrastowa
Człowiek  To się liczy
Wydziały i Oddziały
Sosnowiec Vestin Kraków Poznań Lublin Rzeszów

O oboru management

Studium bakalářské

Management patří ke studiu, které soustřeďuje několik oborů vědy a umění v oblasti ekonomie, finančnictví, bankovnictví, fungování trhu nebo práce manažera. Posluchač se v průběhu vzdělávání dovídá, jak profesionálně řídit firmu, vést pracovní skupiny, plánovat a zavádět do praxe marketingové strategie. Nabízíme studium realizované teoretiky a praktiky, jde o manažery, ekonomy, finančníky, psychology v oblasti byznysu nebo o právníky. Student má v průběhu studia možnost vybrat si specializaci, v jejímž rámci si rozšiřuje a prohlubuje vědomosti v detailně dané oblasti managementu.

Studium se zakončuje udělením titulu bakalář a získáním mezinárodního diplomu o ukončení vysokoškolského bakalářského studia. Diplom je vydávaný v jazyce anglickém spolu s překladem do češtiny. Diplom o zakončení studia v oboru management, vydaný pražskou fakultou Humanitas, je uznávaný v celé Evropské unii. Fakulta v Praze splnila všechny právní povinnosti potřebné pro svoji činnost, zejména získala kladný posudek Akreditační komise. Vzdělávání v oboru management probíhá na základě pozitivního rozhodnutí polského Ministerstva vědy a vysokého školství.

Studium v oboru management je realizováno na základě platných právních předpisů a nejvyšších vzdělávacích standardů, na základě mezinárodního programu vzdělávání, umožňujícího získat vědomosti, schopnosti a kompetence univerzálního charakteru, díky nimž je absolvent vybaven mezinárodní kvalifikací umožňující pracovat v zemích Evropské unie.