Uwaga! została włączona wersja kontrastowa
Człowiek  To się liczy
Wydziały i Oddziały
Sosnowiec Vestin Kraków Poznań Lublin Rzeszów

Materiální vybavení

Sídlo zahraniční fakulty Humanitas v Praze je situováno v části Praha 9 (Klánovice), v ul. Slavětínská 82.

Celková užitková plocha budovy fakulty má kolem 3200 metrů čtverečních. V budově se pro využití studenty nachází:

 • aula s celkovým počtem 120 míst k sezení, s plátnem pro multimediální přístroj a s audio zařízením,
 • sál určený k sympoziím s 80 místy, s přenosným plátnem, multimediálním zařízením a soustavou audio,
 • 10 učeben určených ke cvičením, každá s 30 místy, s tabulemi, školními lavicemi, židlemi a stoly a přenosnými systémy pro multimediální projekci,
 • 2 učebny určené pro workshopy, každá s 15 místy, obsahující tabule, plátna určená k multimediální projekci, s lavicemi, židlemi a stoly,
 • 2 jazykové laboratoře vybavené audio sestavami, přístroji určenými k multimediální projekci, didaktickými prostředky (mapy, didaktické tabule, CD s jazykovými cvičeními), tabulemi, školními lavicemi, židlemi a stoly,
 • 2 informační laboratoře, vybavené dohromady 80 místy s počítači.

Studenti mohou také využívat:

 • kuchyně a studentské jídelny a kavárny spojené se studentským klubem,
 • „míst relaxu” – místa, kde o přestávkách mezi přednáškami a cvičeními mohou studenti odpočívat, poslouchat hudbu, využívat internetového připojení (v budově funguje síť wi-fi), připravovat se na přednášky a semináře a také využívat automatů s nápoji a občerstvením,
 • 40 parkingových míst před budovou fakulty,
 • několika desítek rekonstruovaných pokojů k noclehům (jedno, dvou- až čtyřlůžkových), k využití jak pro studenty, tak pro pedagogy.

Didaktické vybavení:

Didaktické vybavení budovy fakulty obsahuje:

 • počítače (80 kusů)
 • videoprojektory (5 kusů)
 • magnetofony s přehrávači CD  (4 kusy)
 • mobilní sestavy TV + video  (5 kusů)
 • kopírky (3 kusy)
 • notebook
 • videoprojektory
 • diktafony
 • flipcharty
 • modemy určené k wi-fi připojení
 • interaktivní tabule
 • tiskárny
 • tablet
 • fotografické přístroje
 • DVD přehrávače a Blue-ray přehrávače
 • didaktické tabule
 • plátna určená k projekci s multimediálními přístroji
 • bohatá informační infrastruktura mj. e-learning