Uwaga! została włączona wersja kontrastowa
Człowiek  To się liczy
Wydziały:
Oddziały:
Wydziały i Oddziały
Sosnowiec Vestin Kraków Poznań Lublin Rzeszów

Zprávy

01/07/2016

Management – obor s budoucností

Fakulta vysoké školy Humanitas v Praze začala přijímat k bakalářskému studiu v oboru „management“. Jde o studium kombinující mnohé oblasti, jehož adresátem jsou lidé, kteří se nebojí rychlých, ale přitom odpovědných rozhodnutí, přemýšlejí o svém vlastním podnikání a mají zpravidla vůdčí osobnostní předpoklady. Program studia zahrnuje znalosti a dovednosti z takových oblastí, jakými jsou ekonomie, finance, bankovnictví, fungování trhu nebo manažerské dovednosti.

 

V době dynamického rozvoje hospodářství je zcela přirozeným jevem, když vznikají nové firmy a podniky a když dochází k doplňování manažerských postů ve firmách a podnicích již existujících. Vysoká škola Humanitas nabízí budoucím studentům – všem těm, kteří si chtějí doplnit své vzdělání – studium svým způsobem unikátní mezi nabídkami ostatních vysokých škol v oblasti „managementu“. V průběhu 3 let vzdělávání se student naučí, jak

 

  • profesionálně řídit firmu,
  • vést pracovní kolektiv,
  • plánovat a do praxe zavádět marketingové strategie.

 

Nabízíme přednášky a semináře vedené teoretiky i praktiky: manažery, ekonomy, finančníky, psychology v oblasti podnikání, právníky. V průběhu studia si navíc student vybírá jednu ze dvou specializací: management hotelů a restaurací nebo management obchodu a služeb.

 

Studium je završeno udělením titulu bakalář a získáním mezinárodně platného diplomu o ukončení vysokoškolského studia. Diplom je vydáván v anglickém jazyce s českým překladem. Diplom ukončující studium v oboru management, který fakulta vysoké školy Humanitas v Praze vydává, je uznávaný a platný v celé Evropské unii.

 

Více informací o oboru najdeš ZDE.