Uwaga! została włączona wersja kontrastowa
Człowiek  To się liczy
Wydziały:
Oddziały:
Wydziały i Oddziały
Sosnowiec Vestin Kraków Poznań Lublin Rzeszów

Zprávy

01/07/2016

Češi již Humanitas znají

Pražská fakulta v místní části Praha-Klánovice je druhou zahraniční organizační jednotkou vysoké školy Humanitas v České republice. Od roku 2014 vysoká škola realizuje s úspěchem vysokoškolské studium rovněž ve Vsetíně, kde se již studenti mohli přesvědčit o vysokém standardu a profesionálním přístupu vysoké školy Humanitas ke vzdělávání. Co je potřeba určitě podtrhnout, to je fakt, že Humanitas je jednou z pouze sedmi polských vysokých škol, které získaly právo realizovat vzdělávání v zahraničí.

 

Fakulta společenských studií ve Vsetíně v České republice vzdělává od roku 2014. Souhlas, umožňující utvořit českou fakultu vysoké školy a vzdělávat na ní, vydal ministr pro vědu a vysoké školství po souhlasném stanovisku polské Akreditační komise a ministerstva zahraničních věcí. Fakulta společenských studií ve Vsetíně byla vytvořena ve spolupráci vysoké školy Humanitas s privátní vzdělávací institucí Střední škola Kostka, fungující již několik let ve městě Vsetín a ve vsetínském okrese od roku 1991.

 

Fakulta je umístěna v moderních budovách výše uvedené české instituce. Hlavní budova Střední školy Kostka se nachází v centru města a má bohaté zázemí pro realizaci didaktiky, mezi jiným v podobě přednáškových sálů, seminárních místností, laboratoří, knihovny, sportovní haly, rekreačních místností, jídelny, koleje a hotelu pro asistenty.

 

V únoru 2016 rozhodnutím ministra vědy a vysokého školství získala Fakulta společenských studií vysoké školy Humanitas ve Vsetíně oprávnění realizovat bakalářská studia v oboru „pedagogika“. Žádost podaná prostřednictvím vysoké školy Humanitas byla kladně posouzena polskou Akreditační komisí. Pedagogika je dalším oborem (po oboru „žurnalistika a sociální komunikace“) realizovaným na české fakultě v podobě bakalářského studia s praktickými efekty.

 

Zveme na www stránky Fakulty společenských studií ve Vsetíně - ZDE