Uwaga! została włączona wersja kontrastowa
Człowiek  To się liczy
Wydziały:
Oddziały:
Wydziały i Oddziały
Sosnowiec Vestin Kraków Poznań Lublin Rzeszów

Zprávy

01/07/2016

Charakteristika absolventa

Absolvent Fakulty vysoké školy Humanitas v Praze obdrží po zakončení studia bakalářský diplom z oboru „management“, který je vydán v angličtině. Diplom o zakončení vysokoškolského studia je uznávaný v celé Evropské unii.

Absolvent oboru „management“ na pražské fakultě vysoké školy Humanitas v Praze:

 

  • získává znalosti a kompetence shodné se standardy vzdělávání a je připraven realizovat základní funkce managementu v organizacích typu hospodářského, administrativního a vnitřně bezpečnostního
  • má znalosti teoretické i schopnosti v oblasti věd o řízení a příbuzných nauk týkajících se vzniku, správnosti a problémů spjatých s fungováním organizace, podniku, veřejné instituce a struktur bezpečnosti státu,
  • je připraven rozpoznat, diagnostikovat i řešit problémy hospodaření s lidskými zdroji, věcné, finanční i informační problémy,
  • úspěšně provádět odhad efektivnosti svých předsevzetí,
  • dokáže organizovat společnou práci a vést kolektiv,
  • umí úspěšně komunikovat, vyjednávat a přesvědčovat,
  • najde práci v nejrůznějších podnicích, konsultingových agenturách, úřadech, v organizacích sociálních, hospodářských i v organizacích zaměstnavatelů, ale také bude umět s úspěchem budovat a vlastními silami vést hospodářskou činnost.