Uwaga! została włączona wersja kontrastowa
Człowiek  To się liczy
Wydziały:
Oddziały:
Wydziały i Oddziały
Sosnowiec Vestin Kraków Poznań Lublin Rzeszów

Zprávy

01/07/2016

Management – dobrá volba!

Studium oboru „management“ je výborná volba pro všechny ty, kteří chtějí získat vzdělání otevírající cestu ke kariéře v obchodě. Zveme ke studiu oboru, jehož absolventi nacházejí dobře placenou, atraktivní práci nebo sami zakládají firmy a realizují se ve vlastním podnikání:

 

 

 

 

  • Management patří k oboru soustřeďujícímu znalosti a schopnosti z oblasti ekonomie, financí, bankovnictví, fungování trhu a práce manažera.
  • Dovíš se, jak profesionálně řídit firmu, vést pracovními kolektivy, plánovat a aplikovat v praxi marketingové strategie.
  • Přednášky a semináře jsou vedeny teoretiky i praktiky – manažery, ekonomy, finančníky, psychology obchodu, právníky.
  • Studium se zakončuje udělením titulu bakaláře a získáním mezinárodního diplomu o ukončení vysokoškolského studia; diplom je vydán v angličtině spolu s překladem do češtiny.
  • Diplom o ukončení vysokoškolského studia v oboru „management“, který pražská fakulta vydává, je uznávaný v celé Evropské Unii.
  • Studium v oboru management je realizováno podle platných předpisů a zákonů a nejvyšších standardů vzdělávání, na základě mezinárodního programu vzdělávání, umožňujícího získat znalosti, schopnosti a kompetence univerzálního charakteru; tím absolvent získává mezinárodní kvalifikaci dovolující mu pracovat v zemích Evropské Unie.