Uwaga! została włączona wersja kontrastowa
Człowiek  To się liczy

Dietetyka

Studia Sosnowiec Gliwice

ZAPISZ SIĘ  FORMULARZ KONTAKTOWY

O kierunku

Dietetyka jest kierunkiem odpowiadającym na wyzwania związane z wzrostem liczby osób dotkniętych zaburzeniami odżywiania. Choroby cywilizacyjne, do których należą otyłość, choroby nowotworowe, wzrost liczby uzależnień behawioralnych, alergie, w tym alergie pokarmowe oraz hipokinezje (komputeryzacja, rozwój motoryzacji), wymagają zaangażowania specjalistów potrafiących diagnozować i reagować na problemy wynikające z postępu cywilizacyjnego.

Dla kogo:

Dietetyka to kierunek studiów dla osób interesujących się problematyką zdrowego odżywiania, poradnictwem żywieniowym, technologią przygotowywania potraw dietetycznych, zapobieganiem chorobom spowodowanym błędami żywieniowymi oraz rolą diet w sporcie i odnowie biologicznej.

Gdzie znajdziesz pracę:

Kształcenie na kierunku dietetyka odpowiada na potrzeby sektora edukacji i ochrony zdrowia, jak również na potrzeby sektora przedsiębiorczości.

Absolwent Dietetyki znajdzie zatrudnienie m.in. w takich instytucjach jak:​

 • szkoły i placówki oświatowe,
 • szpitale, przychodnie, poradnie chorób metabolicznych,
 • restauracje,
 • sklepy z suplementami diety i zdrową żywnością,
 • firmy cateringowe,
 • kluby fitness i inne placówki sportowe,
 • sanatoria, domy pomocy społecznej,
 • firmy zajmujące się produkcją żywności lub suplementów diety.

Wybrane przedmioty w programie studiów:

 • Podstawy dietetyki
 • Higiena i bezpieczeństwo żywności
 • Toksykologia żywności
 • Media społecznościowe w praktyce dietetyk
 • Zasoby informatyczne w ocenie żywności
 • Diet Coaching
 • Zasady i organizacja żywienia zbiorowego
 • Dietetyka w żywieniu szpitalnym
 • Żywienie kliniczne
 • Onkoterapia żywieniowa
 • Podstawy dietetyki pediatrycznej
 • Podstawy dietetyki gerontologicznej
 • Podstawy dietetyki sportowej
 • Psychodietetyka
 • Psychologia (nie)jedzenia
 • Zaburzenia odżywiania

Sylwetka absolwenta:

Choroby cywilizacyjne związane są ściśle z zaburzeniami żywienia (nieprawidłowe nawyki żywieniowe, dieta zawierająca szkodliwe produkty), dlatego absolwent studiów na kierunku dietetyka może w sposób twórczy i aktywny odpowiadać na wyzwania społeczne wywoływane przez choroby cywilizacyjne.

Efekty uczenia się dla kierunku studiów dietetyka zdefiniowane zostały w taki sposób, by absolwent mógł nabyć wiedzę, umiejętności i kompetencje niezbędne do:

 • planowania racjonalnego żywienia dla różnych grup ludności,
 • planowania i przygotowywania potraw wchodzących w skład poszczególnych diet,
 • oceny stanu odżywienia,
 • sposobu żywienia i rozpoznania niedożywienia,
 • zapobiegania chorobom żywieniowo-zależnym,
 • oceny wzajemnego wpływu farmakoterapii i żywienia,
 • kontrolowania jakości produktów żywnościowych i warunków ich przechowywania oraz produkcji potraw zgodnie z zasadami systemu Analizy Zagrożeń i Krytycznych Punktów Kontroli (Hazard Analyzes Critical Control Points – HACCP),
 • oceny wpływu choroby na stan odżywienia i wpływu żywienia na wyniki leczenia chorób,
 • organizowania żywienia indywidualnego, zbiorowego i leczniczego dostosowanego do wieku i stanu zdrowia pacjentów,
 • prowadzenia edukacji żywieniowej.

Tak zdefiniowane efekty uczenia się pozwolą absolwentom kierunku dietetyka w sposób twórczy diagnozować i reagować na potrzeby społeczne związane ze zdrowym odżywianiem, edukacją prozdrowotną czy planowaniem i implementowaniem w praktyce zdrowego stylu życia. Absolwent tego kierunku, zgodnie z przyjętą koncepcją kształcenia osiągnie efekty uczenia się w zakresie znajomości języka obcego (język angielski, niemiecki, rosyjski), na poziomie co najmniej B2 ESOKJ.

Opłaty

 

 • Dietetyka studia I stopnia  Opłaty - do pobrania >>

Zapisz się

ZAPISZ SIĘ ON-LINE! (KLIKNIJ TUTAJ)