Uwaga! została włączona wersja kontrastowa
Człowiek  To się liczy

Organizacja i zarządzanie procesem zdalnego nauczania


 

19 listopada 2020 r.
rozpoczęcie o godz. 9.30

Nic nie dzieje się przypadkowo, zawsze jest jakaś przyczyna i konieczność
Platon

Już po raz dziesiąty zapraszamy do udziału w Konferencji Dyrektor Liderem – wydarzenia, które skupia praktyków i specjalistów w dziedzinie edukacji i zarządzania placówkami oświatowymi. Tegoroczną edycję poświęcimy zagadnieniu organizacji i zarządzania procesem zdalnego nauczania. Temat niezwykle aktualny, zwłaszcza w kontekście zmian systemowych, które zostały narzucone w związku z globalną sytuacją epidemiologiczną.

Do udziału w jubileuszowej konferencji z cyklu Dyrektor Liderem postanowiliśmy zaprosić ekspertów, którzy podzielą się z Państwem swoją wiedzą, a co najważniejsze doświadczeniem związanym z organizacją, realizacją i zarządzaniem wieloobszarowym procesem zdalnego nauczania. Przedstawią Państwu rozwiązania, które wypracowali, przetestowali, często zmodyfikowali w zderzeniu z realnymi potrzebami ich placówek. Odkryją przed Państwem zarówno swoje sukcesy, jak i porażki.

Wystąpienia prelegentów będą dotyczyły m. in.:

 • konstrukcji modelu kształcenia i zdalnego funkcjonowania placówki oświatowej - na co zwracać szczególną uwagę, czego nie pomijać,
 • aspektów związanych z organizacją i zarządzaniem zarówno procesem zdalnego nauczania, jak i zdalnej pracy z gronem pedagogicznym, uczniami, rodzicami z wykorzystaniem Microsoft Teams,
 • psychologicznych aspektów związanych z funkcjonowaniem nauczycieli i uczniów w okresie pandemii,
 • organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w czasie pandemii,
 • ewaluacji i monitoringu wdrożonych rozwiązań.

Po zakończeniu części plenarnej Konferencji będą Państwo mogli wziąć udział w warsztatach tematycznych - zgodnie z wyborem dokonanym w trakcie zgłoszenia udziału w Konferencji.

Zaproszeni prelegenci i prowadzący warsztaty tematyczne to osoby, które na co dzień spełniają się zawodowo w roli: edukatorów, dyrektorów placówek oświatowych, ekspertów Microsoftu, pedagogów, kreatywnych nauczycieli – blogerów, gwiazd Youtuba, Facebooka i trenerów TIK.

W części plenarnej spotkają się z Państwem:

Warsztaty tematyczne przeprowadzą:

 • Pani Monika Szczepanik - Budowanie empatycznej relacji nauczyciel-rodzic
 • Pan Krzysztof Kalinowski - Projektowanie pracy zdalnej z uczniem. Narzędzia online i offline
 • Pan Tomasz Kuta - Pomoc psychologiczno-pedagogiczna w czasie pandemii

Rok szkolny 2020/2021 to czas związany z wprowadzaniem zmian, udoskonalaniem rozwiązań wdrożonych naprędce w roku ubiegłym, ale także czas na korzystanie z dobrych doświadczeń innych. Parafrazując słowa wybitnego filozofa, pragniemy wykorzystać niesprzyjające okoliczności ubiegłego roku szkolnego, wyciągnąć z nich wnioski i wdrożyć nowe, skuteczne rozwiązania, które zaprocentują w postaci przeprowadzenia koniecznych zmian w polskiej edukacji.

 

Program

 

CZĘŚĆ PLENARNA KONFERENCJI

9.30 – 10.00

 • Powitanie uczestników
 • Wystąpienie JM Rektora WSH - dr hab. Michała Kaczmarczyka, prof. WSH

10.00 – 11.30

O TYM, JAK WPROWADZAĆ ZRÓWNOWAŻONY MODEL PRACY ZDALNEJ W SZKOLE

W wyniku pandemii technologia zagościła w szkołach w krótkim czasie, często bez odpowiedniego przygotowania nauczycieli i uczniów. Jesteśmy w momencie, gdy warto wykorzystać doświadczenia minionych miesięcy i ulepszyć system. Wystąpienie poprowadzi przez temat wdrażania pracy zdalnej w zrównoważony sposób - od diagnozy, poprzez efektywne i dobrze zaplanowane strategie implementowania po ewaluację i ulepszanie.

Oktawia Gorzeńska - ekspertka ds. innowacji, zmiany, przywództwa oraz cyfryzacji w edukacji. Absolwentka Leadership Academy for Poland. Wieloletnia dyrektorka szkoły z mocą zmieniania świata, twórczyni szkoły w chmurze oraz Flagowej Szkoły Microsoft. Członkini Rady Programowej, a także doradczyni dyrektorów w projekcie Szkoła dla Innowatora  Ministerstwa Rozwoju i Ministerstwa Edukacji Narodowej. Twórczyni Akademii Przywództwa Edukacyjnego. Współinicjatorka ogólnopolskiego ruchu #wiosnaedukacji oraz ogólnopolskiego projektu społecznego nauczycieli lekcjewsieci.pl. Autorka poradników dla dyrektorów szkół z zakresu edukacji zdalnej i innowacji.  Wspiera nauczycieli, dyrektorów oraz samorządy w procesie tworzenia i wdrażania strategii edukacyjnej zmiany, w tym w obszarze cyfryzacji.

11.30 - 11.45
Przerwa/zmiana Eksperta

11.45 – 12.45

KONDYCJA PSYCHICZNA UCZNIÓW I NAUCZYCIELI W OKRESIE PANDEMII

W trakcie wystąpienia będzie mowa o problemach psychicznych dzieci i młodzieży, o wpływie pandemii i nauczania zdalnego na zdrowie psychiczne tak uczniów, jak i nauczycieli. Dowiemy się jaką rolę pełni wsparcie rówieśnicze i co tak na prawdę w tej sytuacji może szkoła (profilaktyka i interwencja kryzysowa).

Tomasz Bilicki - pedagog, terapeuta, certyfikowany interwent kryzysowy (University of Maryland), absolwent programu szkoleniowego ICISF w modelu indywidualnej i grupowej interwencji kryzysowej CISM, zalecanego przez ONZ. Szkolił się także na Uniwersytecie w Nowym Jorku, Utrechcie i Harvarda. Ukończył psychologię motywacji na Uniwersytecie SWPS oraz kilkaset godzin szkoleń w zakresie wsparcia i terapii. Jest koordynatorem Punktu Interwencji Kryzysowej dla Młodzieży RE-START oraz dyrektorem akredytowanego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli Fundacji Innopolis w Łodzi. Jest także nauczycielem – uczy wiedzy o społeczeństwie w szkole podstawowej na łódzkich Bałutach.

11.45 - 12.50
Przerwa/zmiana Eksperta

12.50 – 13.50

WSZECHSTONNE WYKORZYSTANIE Microsoft Teams W PROCESIE ZARZĄDZANIA PRACĄ SZKOŁY

Dawid Łasiński - Pan Belfer - nauczyciel z internetów, jak o sobie mówi i pod taką właście ksywką jest znany kretywnej części środowiska nauczycielsko-uczniowskiego. Ze swoimi uczniami, fanami, innymi kreatywnymi nauczycielami, uczestnikami prowadzonych przez siebie szkoleń komunikuje się głównie za pośrednictwem fanpagea na Facebooku i kanału na Youtubie oraz Instagramie. Członek SuperBelfrów RP, posiadacz tytułu Microsoft Innovative Education Expert, współautor nowego podręcznika do chemii wydawnictwa MAC. W roku szkolnym 2017/2018 jako jeden z 3. najbardziej innowacyjnych nauczycieli w Polsce został zaproszony przez Microsoft na międzynarodową konferencję dla nauczycieli Education Exchange do Singapuru. W roku szkolnym 2019/2020 był jednym z 13 finalistów konkursu Nauczyciel Roku 2019.. 

13.50 – 14.00

OFICJALNE ZAKOŃCZENIE CZĘŚCI PLENARNEJ, POŻEGNANIE UCZESTNIKÓW

 

CZĘŚĆ WARSZTATOWA KONFERENCJI

14.00 – 14.10
Kwestie organizacyjne związane z udziałem w warsztatach online

14.20 – 14.30
Czas na chwilę wytchnienia po części plenarnej i zalogowanie się do wybranego webinaru

14.30 – 15.30
Webinary:

 • Budowanie empatycznej relacji nauczyciel-rodzic
  prowadząca: Monika Szczepanik
 • Projektowanie pracy zdalnej z uczniem. Narzędzia online i offline
  prowadzący: Krzysztof Kalinowski
 • Pomoc psychologiczno-pedagogiczna w czasie pandemii
  prowadzący: Tomasz Kuta

Eksperci

    Natalia GORZEŃSKA

ekspertka ds. innowacji, zmiany, przywództwa oraz cyfryzacji w edukacji. Absolwentka Leadership Academy for Poland. Wieloletnia dyrektorka szkoły z mocą zmieniania świata, twórczyni szkoły w chmurze oraz Flagowej Szkoły Microsoft. Członkini Rady Programowej, a także doradczyni dyrektorów w projekcie Szkoła dla Innowatora  Ministerstwa Rozwoju i Ministerstwa Edukacji Narodowej.  Twórczyni Akademii Przywództwa Edukacyjnego. Współinicjatorka ogólnopolskiego ruchu #wiosnaedukacji oraz ogólnopolskiego projektu społecznego nauczycieli lekcjewsieci.pl Autorka poradników dla dyrektorów szkół z zakresu edukacji zdalnej i innowacji.  Wspiera nauczycieli, dyrektorów oraz samorządy w procesie tworzenia i wdrażania strategii edukacyjnej zmiany, w tym w obszarze cyfryzacji. 

  Tomasz BILICKI

pedagog, terapeuta, certyfikowany interwent kryzysowy (University of Maryland), absolwent programu szkoleniowego ICISF w modelu indywidualnej i grupowej interwencji kryzysowej CISM, zalecanego przez ONZ. Szkolił się także na Uniwersytecie w Nowym Jorku, Utrechcie i Harvarda. Ukończył psychologię motywacji na Uniwersytecie SWPS oraz kilkaset godzin szkoleń w zakresie wsparcia i terapii. Jest koordynatorem Punktu Interwencji Kryzysowej dla Młodzieży RE-START oraz dyrektorem akredytowanego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli Fundacji Innopolis w Łodzi. Jest także nauczycielem – uczy wiedzy o społeczeństwie w szkole podstawowej na łódzkich Bałutach.

   Dawid ŁASIŃSKI

Pan Belfer - nauczyciel z internetów, jak o sobie mówi i pod jaką ksywką jest znany kretywnej części środowiska nauczycielsko-uczniowskiego. Ze swoimi uczniami, fanami, innymi kreatywnymi nauczycielami, uczestnikami prowadzonych przez siebie szkoleń komunikuje się głównie za pośrednictwem fanpagea na Facebooku i kanału na Youtubie oraz Instagramie. Członek SuperBelfrów RP, posiadacz tytułu Microsoft Innovative Education Expert, współautor nowego podręcznika do chemii wydawnictwa MAC. W roku szkolnym 2017/2018 jako jeden z 3. najbardziej innowacyjnych nauczycieli w Polsce został zaproszony przez Microsoft na międzynarodową konferencję dla nauczycieli Education Exchange do Singapuru. W roku szkolnym 2019/2020 był jednym z 13 finalistów konkursu Nauczyciel Roku 2019. 

     Monika SZCZEPANIK

Certyfikowana trenerka Porozumienia bez Przemocy. Uznana edukatorka. Pomysłodawczyni i realizatorka takich przedsięwzięć jak: Konferencja Empatii, rodzinne obozy w duchu Porozumienia bez Przemocy, kobiece treningi uważności. Od dwóch lat stoi na czele Społecznej Szkoły Podstawowej „Nasza Dobra Szkoła" opartej na pedagogikach alternatywnych. W swojej pracy korzysta z własnych wypróbowanych narzędzi. Czerpie inspirację z wielu źródeł, ale przede wszystkim korzysta z podejścia Jespera Juula (Family Lab), IFS (Internal Family Systems-Systemu Wewnętrznej Rodziny), praktyk uważności oraz pracy Brene Brown.

  Tomasz KUTA

Psycholog, pedagog, logopeda. Certyfikowany arteterapeuta. Superwizor arteterapii, a także sekretarz Stowarzyszenia Arteterapeutów Polskich Kajros. W stowarzyszeniu kieruje także sekcją arteterapii w podejściu klinicznym.  Od 14 lat prowadzi zajęcia z teatroterapii, choreoterapii i terapii przez ruch dla dzieci i młodzieży. Jest autorem warsztatów arteterapeutycznych dla osób z niepełnosprawnością intelektualną, wykluczonych społecznie, a także zagrożonych wykluczeniem. W 2016 roku, w ramach obchodów "Wrocław 2016. Europejska Stolica Kultury", prowadził zajęcia dla praktyków teatru, krytyków teatralnych, animatorów społecznych, dziennikarzy oraz doktorantów. Autor artykułów naukowych, a także prelegent podczas konferencji poświęconych arteterapii.

   Krzysztof KALINOWSKI

Od ponad 11 lat dyrektor szkoły. Przede wszystkim jest nauczycielem - również akademickim, z 30-letnim stażem pracy na wszystkich etapach edukacyjnych - od szkoły podstawowej po uczelnię wyższą. Ukończył Studia Podyplomowe z zakresu informatyki na Uniwersytecie Śląskim oraz kursy kwalifikacyjne z zakresu zarządzania oświatą oraz pedagogiki specjalnej. Jego główny obszar zainteresowań stanowią nowe technologie oraz ich wykorzystanie w edukacji. Jako trener edukacyjny posiada doświadczenie w pracy z nauczycielami w postaci ponad 1 000 przeprowadzonych godzin szkoleń związanych właśnie z wykorzystaniem ICT w edukacji, a w ostatnich miesiących głównie w ramach pracy zdalnej z uczniami. Szkolenia realizuje zarówno w oparciu o indywidualne zlecenia rad pedagogicznych, jak również w ramach dużych, ogólnopolskich projektów szkoleniowych.

Patronaty merytoryczne

  

Patronaty Honorowe

 

        

 

Opłata konferencyjna

 

Opłata konferencyjna zależy od Państwa decyzji dot. zakresu uczestnictwa w konferencji online:

 • udział  w części plenarnej - 80 zł;
 • udział  w części plenarnej i warsztatowej - 150 zł za osobę - opłata standardowa;
  105 zł za osobę - opłata dla szkół partnerskich Sieci Współpracy Edukacyjnej WSH

Opłata konferencyjna obejmuje:

 • udział w Konferencji zgodnie z wybraną opcją,
 • materiały pokonferencyjne,
 • zaświadczenie udziału w Konferencji.

Zgłoszenia udziału w Konferencji Dyrektor Liderem

 

Zgłoszenia udziału w konferencji prosimy przesyłać do dnia 13.11.2020 r.
za pośrednictwem formularza online:

FORMULARZ ZGŁOSZENIA UDZIAŁU W KONFERENCJI >>

W przypadku trudności z wypełnieniem formularza prosimy o kontakt z Organizatorem Konferencji po stronie Uczelni:
Agata Piątkowska - Koordynator Projektów Wewnętrznych WSH
e-mail: szkolenia@humanitas.edu.pl; tel.: 32 363 12 03; 532 466 764