Uwaga! została włączona wersja kontrastowa
Człowiek  To się liczy
Wydziały i Oddziały
Sosnowiec Vestin Kraków Poznań Lublin Rzeszów

Innowacje cyfrowe w gminnych, samorządowych instytucjach kultury

 

Zapraszamy do udziału w Konferencji „Innowacje cyfrowe w gminnych, samorządowych instytucjach kultury”, która odbędzie się 26 lutego br. Celem konferencji jest wprowadzenie uczestników w świat cyfryzacji i podniesienie kompetencji kadry ośrodków kultury w prowadzeniu zajęć z wykorzystaniem innowacyjnych metod.

W programie wykłady i prelekcje nt. narzędzi do pracy zdalnej, efektywnego nauczania online, aktywizacji uczniów i rozwiązywania problemów podczas zajęć na odległość.
W trakcie spotkania zostaną przekazane informacje na temat wymogów przystąpienia do projektu, etapów realizacji wraz w instruktażem obsługi sprzętu dedykowanego do projektu. Każda placówka biorąca udział w projekcie otrzyma tablety, roboty, kamery i gry edukacyjne.

 Wydarzenie ma charakter otwarty i bezpłatny i odbywa się w ramach projektu „Cyfrowi eksperci w podregionie Katowickim”, współfinansowanego z środków unijnych w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014-2020. 

Program

Zapisz się