Uwaga! została włączona wersja kontrastowa
Człowiek  To się liczy
Wydziały i Oddziały
Sosnowiec Vestin Kraków Poznań Lublin Rzeszów

Koło Naukowe Filologii Angielskiej

W ramach Instytutu Językoznawstwa Wyższej Szkoły Humanitas
od dnia 14 marca 2021 r.
działa Koło Naukowe Filologii Angielskiej 


 

Opiekun naukowy Koła: dr Agata Sitko 
Przewodnicząca Koła: Karolina Trojca 
Wiceprzewodnicząca Koła: Magdalena Bartoszek

Sekretarz Koła: Małgorzata Musik

 

Sekcja Kulturowa (Culture Club)

Sekcja Literacka (Book Club)

Kontakt: knfahumanitas@gmail.com

Cele i zadania Koła Naukowego

 • działalność popularyzatorska mająca na celu krzewienie wiedzy w dziedzinie i dyscyplinie reprezentowanej przez Koło,
 • wspieranie działalności naukowej członków Koła, w tym umożliwienie wymiany doświadczeń i prezentowania wyników własnych prac badawczych przez studentów i absolwentów,
 • ułatwienie lepszego startu zawodowego członków Koła,
 • integracja środowiska studenckiego,
 • rozwijanie osobowości członków Koła;

 

Koło realizuje swoje cele poprzez:

 

 •  działalność sekcji tematycznych Koła,
 • organizowanie spotkań ze specjalistami w różnych dziedzinach,
 • organizowanie odczytów wygłaszanych przez członków Koła lub zaproszonych gości,
 • podejmowanie i prowadzenie przez członków Koła zespołowych i indywidualnych prac naukowobadawczych,
 • udział w seminariach, konferencjach, sympozjach, zjazdach i obozach naukowych i ich organizacja,
 • współpracę z innymi kołami naukowymi i wszelkiego rodzaju instytucjami i placówkami kulturalnymi i naukowymi w kraju i za granicą,
 • inne przedsięwzięcia zgodne z celami Koła.

Zaproszenia i Ogłoszenia

Działania Koła Naukowego

Do pobrania

Statut Koła - KLIKNIJ TUTAJ

Deklaracja członkowska - KLIKNIJ TUTAJ