Uwaga! została włączona wersja kontrastowa
Człowiek  To się liczy
Wydziały i Oddziały
Sosnowiec Vestin Kraków Poznań Lublin Rzeszów

Koronawirus

Najczęściej zadawane pytania i odpowiedzi

 1. Do kiedy potrwa zawieszenie zajęć dydaktycznych w kontakcie bezpośrednim?

Zajęcia w kontakcie bezpośrednim zostały zawieszone na okres od 11 marca do 31 maja br. Należy liczyć się z tym, że okres zawieszenia zajęć może zostać wydłużony. Gdy tylko Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego zdecyduje o ponownym uruchomieniu zajęć na polskich uczelniach, Wyższa Szkoła Humanitas wznowi prowadzenie dydaktyki w trybie bezpośrednim. 

 1. Kiedy Uczelnia uruchomi nauczanie na odległość?

Zajęcia w trybie online zostały uruchomione dnia 21 marca br. Zajęcia online potrwają przez cały okres zawieszenia zajęć w bezpośrednim kontakcie.

 1. Czy trzeba uczestniczyć w zajęciach online w konkretnym czasie?

Nie. Zdajemy sobie sprawę, że nie wszyscy studenci w danym momencie mogą uczestniczyć w zajęciach. Dlatego zajęcia będą dostępne zarówno „w czasie rzeczywistym”, jak i „do pobrania” po zakończeniu zajęć - przez najbliższe kilka tygodni, tak aby w dowolnym i najbardziej korzystnym dla siebie czasie studenci mogli zrealizować przygotowane przez wykładowców kursy.

 1. Jak mogę zaliczyć zaległe przedmioty?

Sesja poprawkowa została przedłużona do 31 maja br. Przedłużenie odbywa się wyłącznie na podstawie wniosku złożonego przez studenta (dotyczy tylko studentów, którym sesja zakończyła się 23.02.2020. Studenci, którym sesja zakończyła się 30.03.2020 mają automatycznie przedłużoną sesję do końca maja 2020 r. bez konieczności składania wniosku). Zwróciliśmy się również do prowadzących o zmianę formy zaliczeń oraz egzaminów w sesji zimowej oraz w sesji wiosennej, a także o stały kontakt ze studentami poprzez wysyłanie wiadomości do studentów za pośrednictwem Wirtualnej Uczelni. 

 1. Czy egzaminy dyplomowe będą odwołane/przełożone? 

Aktualne informacje dotyczące egzaminów dyplomowych znajdują się na stronie internetowej: www.humanitas.edu.pl/Dziekanat_Ogloszenia. W sprawach indywidualnych terminów egzaminów dyplomowych uprzejmie prosimy o telefoniczny lub mailowy kontakt z dziekanatem.

 1. Chcę odebrać dyplom, czy mogę to zrobić mimo, że zajęcia na Uczelni się nie odbywają? 

Nie, na chwilę obecną nie jest to możliwe. Dyplom będzie można odebrać w okresie, gdy Uczelnia znowu będzie otwarta. 

 1. Czy terminy oddania prac dyplomowych zostaną przesunięte?

Termin składania dokumentów do egzaminu dyplomowego zostaje przedłużony do dnia 31.05.2020; (dotyczy studentów, którym sesja zakończyła się 23.02.2020), oraz  do 30.06.2020 (dotyczy studentów, którym sesja zakończyła się 30.03.2020).

 1. Czy mogę zapisać się na studia?

Uczelnia pracuje w trybie zdalnym. Pracownicy obsługują kandydatów online - przez maile i telefony oraz chatbox na stronie internetowej. Rekrutacja na studia rozpoczyna się 28 kwietnia br. Od tego dnia jest możliwe zapisanie się na studia.    

 1. Czy sam zapis przez stronę internetową wystarczy, żeby zapisać się na studia? 

Nie. Wypełnienie formularza rekrutacyjnego nie jest wiążące. Aby zapisać się na studia należy także dostarczyć wymagane dokumenty i podpisać umowę finansową.

 1. Jakie dokumenty powinnam/powinienem przygotować? 

Wymagane dokumenty to: 

 • Świadectwo maturalne (oryginał do wglądu, kserokopia do dokumentacji)
 • Dyplom ukończonych studiów I stopnia (w przypadku zapisu na studia II stopnia)
 • Dwa zdjęcia do legitymacji studenckiej (wym.3,5x4,5cm, zgodne z wymogami do dowodu osobistego) 
 • Potwierdzenia wymaganych wpłat: 85zł opłaty rekrutacyjnej, 22zł opłata za wydanie legitymacji, I rata czesnego 
 1. Czy ze względu na zagrożenie epidemiologiczne muszę przyjeżdżać od razu z dokumentami? 

Na chwilę obecną wszystkich kwestii dotyczących rekrutacji można dopełnić drogą mailową. Dokumenty można wysłać drogą pocztową lub mailową, w formie skanu. Podpisanie umowy finansowej może nastąpić w dniu pierwszego zjazdu. 

 1. Zapisałem/zapisałam się na studia. Co z rozpoczęciem się zajęć w związku z panującym zagrożeniem epidemiologicznym?

Wszystkich zmianach dotyczących organizacji roku akademickiego będziemy informować kandydatów na bieżąco drogą mailową. 

 1. Wypełniłem/wypełniłam formularz rekrutacyjny, ale obawiam się, o swoje zdrowie w związku z panującym zagrożeniem epidemiologicznym. Co teraz? 

Należy przesłać skany wymaganych dokumentów na adres rekrutacja@humanitas.edu.pl Pokierujemy jak będą wyglądały dalsze kroki. 

 1. Kiedy i jak dostanę dostęp do Wirtualnej Uczelni? 

Instrukcja do logowania się na konto indywidualne w Wirtualnej Uczelni zostanie przesłana do kandydatów drogą mailową na 7 dni przed pierwszymi zajęciami. Po zalogowaniu się, dostępny będzie aktualny plan zajęć. 

 1. Czy Uczelnia jest otwarta?

Zgodnie z rozporządzeniem MNiSW w budynku Uczelni pracują wyłącznie działy niezbędne do funkcjonowania ale Studenci nie mogą wchodzić na jej teren. Zdecydowana większość pracowników Uczelni przeszła w pełni na pracę zdalną i są dostępni - można się z nimi kontaktować telefonicznie (telefony stacjonarne są przekierowane na telefony komórkowe do pracowników) oraz poprzez e-mail.  

 1. Czy biblioteka jest otwarta?

Biblioteka jest zamknięta. Natomiast dla studentów przygotowaliśmy dostęp baz:
- prawniczej Legalis LexMonografie i LexCzasopisma
- IBUK Libra - baza umożliwia dostęp do podręczników akademickich i książek naukowych z różnych dziedzin
- NASBI - internetowa wypożyczalnia specjalistycznych ebooków.
- EBSCO - zbiór pełnotekstowych wielodziedzinowych baz danych (głównie anglojęzycznych) z zakresu nauk: ścisłych, humanistycznych, społecznych, psychologii, edukacji, nauk ekonomicznych, zarządzania, biznesu, informatyki, techniki, biologii, chemii, fizyki, nauk medycznych i wielu innych.

- CZASOPISMA ELEKTRONICZNE mają Państwo dostęp do artykułów z czasopism on-line z wybranych dziedzin naukowych - ZA DARMO

dostępy do baz danych prosimy zgłaszać się mailowo pod adresem: biblioteka@humanitas.edu.pl

 1. Czy rok akademicki zostanie wydłużony? Czy sytuacja wpłynie na terminy sesji letniej? 

W tej chwili nie planujemy wydłużenia roku akademickiego ponieważ planujemy zrealizować pełen materiał dydaktyczny. Uczelnia jest zobowiązana do zapewnienia prawidłowej realizacji programu studiów i weryfikację efektów uczenia się odpowiadającą kształceniu w bezpośrednim kontakcie i uznawaną przez Polską Komisje Akredytacyjną. W obecnej sytuacji, aby osiągnąć ten cel kadra akademicka przygotowuje zajęcia online, aby umożliwić prawidłową i sprawną realizację przedmiotów przewidzianych w programie studiów. 

 1. Czy budynek Uczelni zostanie zdezynfekowany? 

Administracja Uczelni na bieżąco dba o odpowiedni stan sanitarny wszystkich pomieszczeń. 

 1. Czy studenci płacą pełną kwotę czesnego? Czy opłata dla studentów, którzy opłacili w całości rok studiów, pozostaje bez zmian?

Czesne nie ulega zmianie. Zajęcia w uczelni są realizowane, tylko w innym trybie (e-learning). Zawieszeniu uległy wyłącznie zajęcia prowadzone poprzez bezpośredni kontakt studentów z wykładowcami. Dla uczelni priorytetem jest umożliwienie studentom zaliczenia zajęć przewidzianych programem studiów w bieżącym semestrze tak, aby nie powstała konieczność powtórzenia poszczególnych przedmiotów lub całego semestru studiów w kolejnym roku akademickim. Jeżeli ktoś znajdzie się w trudnej sytuacji, prosimy o wystosowanie podania – będziemy na bieżąco reagować i indywidualnie rozpatrywać każdy wniosek. 

 1. Jakie dokumenty należy złożyć w celu uzyskania stypendium socjalnego?

Obecnie do wniosku o stypendium socjalne przyjmowane są zaświadczenia z Urzędu Skarbowego o dochodzie za 2018 rok. To samo tyczy się zaświadczenia z ZUS-u dotyczącego wysokości składek zdrowotnych. Proszę pamiętać, że jeżeli sytuacja się zmieniła to należy dołączyć dokumenty potwierdzające uzyskanie lub utracenie dochodów. Szczegółowe wytyczne znajdują się na stronie uczelni w zakładce Strefa studenta -> Stypendia.

 1. Czy stypendia będą wypłacane w terminie?

Stypendia zawsze są wypłacane pod koniec miesiąca. Nie ma ustalonego konkretnego terminu wypłaty, ponieważ jest on każdorazowo uzależniony od daty wpłynięcia środków finansowych z ministerstwa na konto uczelni. W związku z tym rata stypendium za dany miesiąc będzie wypłacona maksymalnie ostatniego dnia tego miesiąca. 

 1. Muszę skontaktować się ze swoim promotorem/wykładowcą, gdzie znajdę dane kontaktowe? 

Wszystkie maile udostępnione dla studentów przez wykładowców są dostępne na wirtualnej uczelni w zakładce Kadra Naukowa. Jeżeli e-mail do danego prowadzącego nie jest dostępny to można wysłać treść skierowaną do danego wykładowcy na adres dziekanatu a my prześlemy go dalej bez ingerencji w treść wiadomości.

Kontakt z wykładowcami można także uzyskać przez Dziekanat Wyższej Szkoły Humanitas. W razie pytań zapraszamy do kontaktu telefonicznego lub mailowego z Dziekanatem. Dane kontaktowe: tel. 32 363 12 10, adres e-mail: dziekanat@humanitas.edu.pl 

 1. Gdzie znajdę informacje dotyczące wytycznych do pisania pracy dyplomowej? 

Wytyczne do pisania pracy dyplomowej znajdują się na naszej stronie internetowej w zakładce Strefa Studenta -> Dziekanat -> Prace Dyplomowe. 

 1. Jak mogę skontaktować się z konkretnym działem/pracownikiem Wyższej Szkoły Humanitas? 

Zapraszamy do kontaktu drogą mailową. Wszystkie działy Wyższej Szkoły Humanitas pracują zdalnie, można więc kontaktować się z nami telefonicznie lub drogą elektroniczną. Dane kontaktowe znajdują się na naszej stronie internetowej w zakładce Kontakt. 

Dziekanat: 32 363 12 10 lub 32 363 12 12

Rekrutacja: 32 363 12 06 lub 32 363 12 27

Praktyki: 32 363 12 26

Dział toku studiów:  32 363 12 17

Punkt rozliczeń: 32 363 12 23

 1. Kiedy rozpoczyna się rekrutacja na studia podyplomowe? 

Rekrutacja rozpoczyna się 28 kwietnia 2020r. 

 1. Jak składać dokumenty na studia podyplomowe i kiedy podpiszę umowę? 

Zgłoszenia na studia podyplomowe należy złożyć drogą mailową w formie skanu. Podpisanie umowy nastąpi przed rozpoczęciem się zajęć. Informację o terminie podpisania umowy kandydat otrzyma drogą mailową. 

 

Komunikat Rektora z dnia 17 marca 2020r. [AKTUALIZACJA z dn. 23.03. 2020 godz. 12.00]

W związku z decyzją Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 21 marca br., uprzejmie informujemy, że zajęcia dydaktyczne w Wyższej Szkole Humanitas zostają zawieszone do dnia 10 kwietnia 2020 roku. Zawieszenie obejmuje zajęcia odbywające się w formie bezpośredniego kontaktu nauczycieli akademickich ze studentami. Zajęcia te zostaną zastąpione wykładami i kursami prowadzonymi w formie e-learningowej, w szczególności za pośrednictwem platformy click meeting. W okresie do dnia 10 kwietnia 2020 nie będą się również odbywały zajęcia w ramach uniwersytetu trzeciego wieku, uniwersytetu dziecięcego oraz wszelkie inne spotkania i wydarzenia o charakterze dydaktycznym, konferencyjnym lub szkoleniowym.  

 Staramy się na bieżąco informować Państwa o szczegółach dotyczących planu zajęć i trybu studiowania, w związku z czym prosimy o śledzenie informacji publikowanych w Wirtualnej Uczelni.

Prosimy, by z uwagi na aktualną sytuację epidemiczną w Polsce wszystkie sprawy wymagające kontaktu z Uczelnią lub Wykładowcami prowadzić z wykorzystaniem komunikacji e-mailowej i telefonicznej. Kontakty do poszczególnych działów znajdują się na stronie internetowej Uczelni: https://www.humanitas.edu.pl/Kontakt

O wszelkich zmianach w zakresie organizacji zajęć dydaktycznych będziemy Państwa informować na bieżąco za pośrednictwem strony internetowej Uczelni oraz Wirtualnej Uczelni.

Komunikat z dnia 11 marca 2020r.

W trosce o bezpieczeństwo studentów, słuchaczy, partnerów oraz pracowników Wyższej Szkoły Humanitas w Sosnowcu uprzejmie informujemy o zasadach funkcjonowania uczelni w dniach od 11 marca 2020 r. do 25 marca 2020 r.:

 • zajęcia dydaktyczne zostają zawieszone do dnia 25 marca 2020 roku włącznie. Zawieszenie obejmuje zajęcia odbywające się w formie bezpośredniego kontaktu  nauczycieli akademickich ze studentami;
 • zawieszone zostają również zajęcia w ramach Uniwersytetu Trzeciego Wieku i Uniwersytetu Dziecięcego;
 • w ww. okresie na uczelni nie będą odbywać się żadne spotkania i wydarzenia o charakterze dydaktycznym, konferencyjnym lub szkoleniowym;
 • administracja uczelni, w tym działy odpowiedzialne za obsługę studentów do dnia 25 marca będą pracowały w następującym trybie:

Poniedziałek: nieczynne
Wtorek: 08.00 – 16.00
Środa: 08.00 – 16.00
Czwartek: 08.00 – 16.00
Piątek: 08.00 – 16.00
Sobota: nieczynne
Niedziela: nieczynne

 • uprzejmie prosimy, aby kontakt z pracownikami uczelni odbywał się drogą telefoniczną lub za pośrednictwem korespondencji mailowej;
 • w przypadku, gdy Państwa wizyta na uczelni jest niezbędna uprzejmie prosimy o wcześniejszy telefoniczny kontakt z działem, którego bezpośrednio dotyczy temat wizyty i umówienie się na konkretny dzień i godzinę spotkania;
 • w najbliższym czasie poinformujemy Państwa za pośrednictwem strony www oraz Wirtualnej Uczelni o szczegółach realizacji zajęć za w formie e-learningowej;
 • o wszelkich zmianach w zakresie organizacji zajęć dydaktycznych będziemy informować na bieżąco za pośrednictwem strony internetowej oraz Wirtualnej Uczelni.

 Działajmy razem przeciwko koronawirusowi!

Przez najbliższy czas musimy zrobić wszystko, aby zapobiec szybkiemu rozprzestrzenianiu się koronawirusa w Polsce. Stąd szerokie działania rządu – takie jak zawieszenie zajęć w szkołach, przedszkolach, żłobkach i na uczelniach. Odwołanie imprez masowych. Jest to możliwe dzięki specustawie w sprawie przeciwdziałania koronawirusa.

Wiele jednak zależy od Ciebie!

 • unikaj skupisk ludzkich, jeśli możesz – udaj się na pracę zdalną;
 • myj często ręce, nie dotykaj bez potrzeby twarzy;
 • zwracaj uwagę innym na właściwe zachowania!

 Wszystkie niezbędne i wiarygodne informacje można znaleźć TUTAJ 

Jeśli masz objawy towarzyszące koronawirusowi, zadzwoń do najbliższej stacji sanitarno-epidemiologicznej lub na infolinię NFZ pod: 800 190 590.

Zajęcia online

W związku z decyzją Ministra Nauk i Szkolnictwa Wyższego uprzejmie informujemy, że zajęcia dydaktyczne w bezpośrednim kontakcie w Wyższej Szkole Humanitas zostają zawieszone do dnia 10 kwietnia 2020 roku włącznie. 
Zawieszenie obejmuje zajęcia odbywające się w formie bezpośredniego kontaktu nauczycieli akademickich ze studentami. Zajęcia te zastąpione są wykładami i kursami prowadzonymi w formie e-learningowej, w szczególności poprzez umożliwienie studentom dostępu on-line do materiałów dydaktycznych opracowanych przez wykładowców i za pośrednictwem platformy click meeting.

Informujemy, że materiały dydaktyczne będą na bieżąco publikowane w Wirtualnej Uczelni wraz z instrukcją korzystania z nich. O dostępności zajęć online, odbywających się przez platformę click meeting, Uczelnia będzie informować poprzez komunikaty przekazywane za pomocą WU do poszczególnych grup. Materiały dydaktyczne będą dostępne przez najbliższych kilka tygodni. Oznacza to, że każdy student będzie mógł w dowolnym dla siebie czasie pobrać kurs i go odtworzyć. Uczelnia zapewni także możliwość udziału w zajęciach odbywających się w trybie zdalnym, w czasie rzeczywistym.

KONTAKT Z UCZELNIĄ
Z uwagi na obecną sytuację związaną z rozprzestrzenianiem się koronawirusa, pracownicy uczelni przeszli w pełni na pracę zdalną. Nastąpiło to w związku z nowelizacja rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania niektórych podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19. Wobec powyższego uprzejmie prosimy, aby kontakt z pracownikami WSH odbywał się drogą telefoniczną lub za pośrednictwem korespondencji mailowej. Dane kontaktowe dostępne są tutaj: https://www.humanitas.edu.pl/Kontakt

NAJCZĘŚCIEJ ZADAWANE PYTANIA I ODPOWIEDZI
Przypominamy, że powstała lista najczęściej zadawanych pytań i odpowiedzi, którą można zobaczyć po wskazanym linkiem:
LINK