Uwaga! została włączona wersja kontrastowa
Człowiek  To się liczy

Nowy Ład – najważniejsze nowelizacje podatkowe

Jakie zmiany wprowadza Nowy Ład w zakresie opodatkowania, wynajmu lub dzierżawy lokali mieszkaniowych? Kogo obejmą zmiany w składkach zdrowotnych i co oznaczają w praktyce?

Co zmienia się w zakresie leasingu? W ostatnich tygodniach pojawia się coraz więcej pytań o nowelizacje podatkowe, dlatego wybraliśmy najistotniejsze zmiany, które wprowadza ustawodawca. Postanowiliśmy podzielić się z Państwem wiedzą ekspercką dr. Radosława Małka - wykładowcy na kierunku studiów podyplomowych Podatki i prawo podatkowe w Wyższej Szkoły Humanitas.

Jak podkreśla dr Małek większość zmian podatkowych w ramach Polskiego Ładu wejdzie w życie z dniem 1 stycznia 2022r., a nowe regulacje będą miały istotny wpływ na sytuację  finansową wielu polskich przedsiębiorstw. Zmiany podatkowe w ramach Polskiego Ładu wprowadzają szereg nowych ulg i preferencji podatkowych, ale jednocześnie pojawia się sporo różnego rodzaju obciążeń dla przedsiębiorców.

W Wyższej Szkole Humanitas kształcimy praktycznie, dlatego zdajemy sobie sprawę z faktu, że  na kierunkach z zakresu zarządzania i przywództwa, HR i kadr, znajduje zastosowanie najnowsza wiedza związana ze zmianami w prawie podatkowym - wiedza poparta przykładami. Każdy, kto prowadzi działalność gospodarczą zetknie się z regulacjami Nowego Ładu, dlatego uznaliśmy, że poniższa publikacja ma szansę wesprzeć szerokie grono odbiorców. Na kierunku studiów podyplomowych Podatki i prawo podatkowe poszerzamy, pogłębiamy oraz aktualizujemy wiedzę słuchaczy w dziedzinie podatków, prawa podatkowego i systemów podatkowych. Szczególny nacisk kładziemy na wyjaśnienie regulacji zawartych w zapisach Nowego Ładu. Warto dzielić się cennymi informacjami, dlatego w odpowiedzi na zapotrzebowanie rynku bezpłatnie udostępniamy praktyczny poradnik, związany z najważniejszymi nowelizacjami zawartymi w Nowym Ładzie.

Publikacja została opracowana przez dr. Radosława Małka, eksperta Wyższej Szkoły Humanitas. Można znaleźć w niej odpowiedzi na pytania związane z podatkiem dochodowym od osób fizycznych (PIT) oraz zryczałtowanym podatkiem dochodowym od niektórych przychodów osiągniętych przez osoby fizyczne.

Sprawdzamy jak wygląda rozliczenie podatku dochodowego od osób prawnych (CIT), a także udzielamy odpowiedzi na pytania dotyczące wspólnych zmian w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) i podatku dochodowym od osób prawnych (CIT).

W naszej publikacji podatnicy znajdą również porady w zakresie podatku od towarów i usług (VAT). Mamy nadzieję, że rady udzielone przez eksperta okażą się przydatne, a zmiany obowiązujące w Nowym Ładzie zrozumiałe.

Tutaj możesz bezpłatnie pobrać poradnik:

Dr Radosław Małek – wykładowca na kierunku studiów podyplomowych Podatki i prawo podatkowe w Wyższej Szkoły Humanitas, absolwent prawa na Uniwersytecie Śląskim. Od 17 lat pracuje jako doradca podatkowy w organach skarbowych w kontroli i wymiarze podatku, prawo podatkowe wykłada od 2004 roku. Specjalizuje się w zagadnieniach związanych w podatkiem majątkowym, podatkiem dochodowym, międzynarodowym prawem podatkowym oraz egzekucją.