Uwaga! została włączona wersja kontrastowa
Człowiek  To się liczy
Wydziały:
Oddziały:
Wydziały i Oddziały
Sosnowiec Vestin Kraków Poznań Lublin Rzeszów

Aktualności

24/11/2015

Współpraca z Uniwersytetem w Kijowie

20 listopada, z inicjatywy Biura Współpracy z Zagranicą Rektor Wyższej Szkoły Humanitas, dr hab. Michał Kaczmarczyk podpisał umowę o współpracy z Państwowym Uniwersytetem im. Tarasa Szewczenki w Kijowie. Podpisano również  umowę międzywydziałową - między Wydziałem Administracji i Zarządzania WSH a Instytutem Dziennikarstwa Państwowego Uniwersytetu im. Tarasa Szewczenki w Kijowie. Przedstawicielem Uniwersytetu im. Tarasa Szewczenki był prof. dr hab. Volodymyr Rizun.

 

W ramach podpisanej umowy o współpracy studenci Kijowskiego Uniwersytetu rozpoczęli w WSH studia I stopnia w ramach programu Distance Learning na kierunku Zarządzanie, zarządzanie zasobami ludzkimi.

 

Nadrzędnym celem z zakresu inicjatyw podejmowanych przez Biuro Współpracy z Zagranicą jest wzmocnienie pozycji Uczelni na rynku międzynarodowym. W dobie mobilności, dużej konkurencyjności i otwartych rynków pracy w Europie i na świecie zwiększenie atrakcyjności i skuteczności kształcenia możliwe jest dzięki przygotowaniu ciekawej oferty edukacyjnej dla społeczności międzynarodowej.