Uwaga! została włączona wersja kontrastowa
Człowiek  To się liczy
Wydziały:
Oddziały:
Wydziały i Oddziały
Sosnowiec Vestin Kraków Poznań Lublin Rzeszów

Aktualności

03/12/2015

Gliwicki Ośrodek Metodyczny partnerem WSH

W dniu 2 grudnia 2015 roku Uczelnia, reprezentowana przez Prorektora – dr. Mariusza Lekstona, zawarła kolejne porozumienie o współpracy w obszarze szeroko rozumianej oświaty. Wolę współdziałania z Wyższą Szkołą Humanitas na polu dydaktyki i nauki parafował Pan Jacek Tarkota – Dyrektor Gliwickiego Ośrodka Metodycznego.

 

Strony umowy, mając na względzie wzmocnienie potencjału oświaty i szkolnictwa wyższego, a także wzajemne wykorzystanie doświadczeń edukacyjnych, zadeklarowały gotowość realizacji wspólnych projektów badawczych i dydaktycznych. Treścią porozumienia jest także podejmowanie partnerskich działań w zakresie ubiegania o dofinansowanie realizowanych przedsięwzięć w instytucjach krajowych i międzynarodowych.