Uwaga! została włączona wersja kontrastowa
Człowiek  To się liczy

TOPromocje

Sami Swoi

Absolwenci, słuchacze, studenci Wyższej Szkoły Humanitas na zawsze uprawnieni są do 20% zniżki w opłatach za uczestnictwo w szkoleniach organizowanych przez Dział Szkoleń WSH.

2 z 1

Każdej z 2 osób zgłaszanych na szkolenie otwarte organizowane przez Dział Szkoleń WSH przez jednego pracodawcę lub zgłaszających się samodzielnie, pochodzących z jednego przedsiębiorstwa, instytucji, przysługuje zniżka w wysokości 10% od regularnej ceny szkolenia.

Przy większej liczbie uczestników z jednego przedsiębiorstwa – zniżki są negocjowane.

w Sieci

Nauczyciele zatrudnieni w szkołach należących do Sieci Współpracy Edukacyjnej WSH oraz uczniowie i rodzice uczniów uczących się w takich szkołach, uprawnieni są do zniżki w opłatach za uczestnictwo w szkoleniach organizowanych przez Dział Szkoleń WSH – odpowiednio do 30% i do 25% od regularnej ceny szkolenia. Tutaj możecie Państwo sprawdzić, jakie szkoły należą do uczelnianej Sieci Współpracy.