Uwaga! została włączona wersja kontrastowa
Człowiek  To się liczy

Młody da Vinci

 

Młody da Vinci to cykl projektów realizowanych przez Wyższą Szkołę Humanitas przy współpracy z władzami samorządowymi wybranych miejscowości. Wszystkie projekty w ramach cyklu współfinansowane są przez Europejski Fundusz Społeczny ze środków POWER na lata 2014-2020 dla osi priorytetowej III. Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju.

Wsparciem edukacyjnym w ramach cyklu projektów objęci są uczniowie z klas 4, 5, 6 i 7 szkół podstawowych. Udział w projektach realizowanych w miejscowościach, w których uczęszczają do szkół umożliwi im rozwijanie kompetencji kluczowych i umiejętności uniwersalnych z zakresu: nauk matematyczno-przyrodniczych, metod szybkiego uczenia się, ICT, rozwiązywania problemów, kreatywności oraz umiejętności pracy zespołowej niezbędnych na rynku pracy.

Zajęcia dla młodzieży realizowane są w trzech blokach tematycznych:

  • Młody Geniusz
  • Młody Badacz
  • Młody Programista

 

Projekt realizowany w Michałowicach i Iwanowicach

edycja 2019/2020 >>

edycja 2018/2019 >>

Projekt realizowany w Cieszynie i Jastrzębiu Zdroju

edycja 2019/2020 >>

edycja 2018/2019 >>

Projekt realizowany w Orzeszu

edycja 2019/2020 >>

edycja 2018/2019 >>

Projekt realizowany w Sosnowcu i Kroczycach

edycja 2019/2020 >>

edycja 2018/2019 >>