Uwaga! została włączona wersja kontrastowa
Człowiek  To się liczy
Wydziały i Oddziały
Sosnowiec Vestin Kraków Poznań Lublin Rzeszów

Wykłady Humanitas online

Wtorek, 19 maja 2020 r.  godz. 16.00 Kierunek: PEDAGOGIKA

Czym jest arteterapia? Kto może z niej skorzystać? Jakie przynosi efekty? W jaki sposób prowadzi się sesje terapeutyczne i czy zawsze są one skuteczne?

Podczas wykładu certyfikowany arteterapeuta podzieli się wiedzą dotyczącą zastosowania terapii przez sztukę w pracy z dziećmi i młodzieżą. Ekspert opowie w jaki sposób ten rodzaj zajęć może pozytywnie wpływać na osoby o specjalnych potrzebach edukacyjnych; dzieci i młodzież z zespołem Aspergera, niepełnosprawnością intelektualną i wykluczone społecznie.

mgr Tomasz Kuta – psycholog, pedagog, certyfikowany arteterapeuta, praktyk z kilkunastoletnim doświadczeniem, wykładowca Wyższej Szkoły Humanitas

 LINK do rejestracji --> CLICK  

Wtorek, 19 maja 2020 r.  godz. 14.00 Kierunek: BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE

Czym zajmuje się Wojewoda podczas epidemii? Czy ma jakieś dodatkowe obowiązki, przez kogo są one nakładane i egzekwowane? Komu Wojewoda może zlecać zadania? Jakie wyzwania stoją w tym czasie przed Policją? W jaki sposób funkcjonariusze mogą kontrolować przestrzeganie wprowadzonych obostrzeń? I co najważniejsze – jaki ma to wpływ na życie obywateli?

Zapraszamy do wysłuchania wykładu na ten niezwykle ważny i aktualny temat. Webinar poprowadzi doktor nauk prawnych, emerytowany generał Policji, wieloletni praktyk, który przybliży podstawy wprowadzenia stanu epidemii w państwie, zakres zadań Wojewody i Policji, a także mechanizmy kontroli przestrzegania ograniczeń.

dr Tomasz Miłkowski - doktor nauk prawnych,  adiunkt w Instytucie Prawa i Administracji oraz Bezpieczeństwa Narodowego Wyższej Szkoły Humanitas. Emerytowany generał Policji, Biura Ochrony Rządu i Służby Ochrony Państwa. Brał czynny udział w procesie przygotowywania i wprowadzania w życie ustawy z 8 grudnia 2017 r. o Służbie Ochrony Państwa, zajmując wtedy stanowisko Komendanta SOP. Specjalizuje się w problematyce praw i wolności jednostki na tle uprawnień służb policyjnych i specjalnych, w tym walki z najpoważniejszymi zagrożeniami, takimi jak terroryzm czy przestępczość ekonomiczna.

 LINK do rejestracji --> CLICK 

Czwartek, 14 maja 2020 r. godz. 14.00

W cieniu walki z pandemią koronawirusa ukrywają się równie groźni wrogowie. Kryzys klimatyczny postępuje, a do nas docierają coraz bardziej alarmujące informacje, w tym o ogromnych pożarach w Biebrzańskim Parku Narodowym i przewidywanej największej suszy od kilkudziesięciu lat. Także dane dotyczące smogu nie są optymistyczne, wg danych Ministerstwa Zdrowia każdego roku w Polsce z powodu zanieczyszczenia powietrza umiera kilkadziesiąt tysięcy osób.

Wykład poświęcony będzie wpływowi smogu na nasze zdrowie oraz coraz bardziej odczuwalnym zmianom klimatycznym. Ekspert Unii Europejskiej w dziedzinie zdrowia publicznego przedstawi aktualny stan wiedzy naukowej dotyczący tych zagadnień, zwłaszcza w aspekcie zdrowia populacji.

dr hab. n. med. Renata Złotkowska - lekarz, epidemiolog, pracownik naukowy i dydaktyczny, ekspert Unii Europejskiej w dziedzinie zdrowia publicznego, członek krajowych i zagranicznych towarzystw naukowych.

LINK do rejestracji --> CLICK 

Środa, 13 maja 2020 r.  godz. 14.00 Kierunek: PEDAGOGIKA

Okres przymusowej społecznej izolacji sprawił, że poniekąd jesteśmy zmuszeni do przebywania z życiowymi partnerami 24 godziny na dobę. Od kilku tygodni dzielimy mieszkanie, które niespodziewanie przeobraziło się w biuro, przedszkole, szkołę, siłownię i miejsce odpoczynku. To czas, w którym możemy przyjrzeć się uczuciu, na bazie którego zbudowaliśmy nasze życie. 

W trakcie tego wykładu poznamy czynniki wpływające na umiejętność bycia w związku partnerskim, skupimy się na procesie uczenia się kochania i bycia kochanym oraz odpowiemy na pytanie jaki jest wpływ zdrowego związku partnerskiego na zdrową, szczęśliwą rodzinę.

dr Aleksander Mańka - dyrektor Instytutu Pedagogiki Wyższej Szkoły Humanitas, terapeuta, ekspert superwizji rodzinnej, profilaktyk systemowy. Jest autorem koncepcji profilaktyki systemowej oraz metodyki superwizji rodzinnej, które stanowią główną strategię jego działań profesjonalnych i pracy naukowej. Podczas wieloletniej praktyki zdobył bogate doświadczenie w modelowaniu warunków wspomagających rozwój bliskich relacji partnerskich oraz rodziny. Jest autorem wielu publikacji, programów profilaktycznych i terapeutycznych dotyczących tej problematyki.

LINK do rejestracji --> CLICK 

Wtorek, 12 maja 2020 r.  godz. 14.00 Kierunek: FILOLOGIA ANGIELSKA

Skąd wziął się wegetarianizm? Jaki początkowo był jego cel? Kiedy zaczęły się pojawiać pierwsze działania na rzecz ochrony środowiska i jaki ma to związek z brytyjskimi i amerykańskimi romantykami? Odpowiedzi na te pytania poznamy podczas niezwykle ciekawego wykładu prowadzonego w języku angielskim. 

Celem wykładu jest zaprezentowanie korzeni postaw i organizacji, których celem jest szeroko pojęty enwiromentalizm. Dowiemy się kiedy zaczęto uchwalać prawa mające chronić zwierzęta, a wegetarianizm stał się wyborem nie tylko z pobudek zdrowotnych, ale także moralnych. Mając na uwadze ogromną popularność tych trendów współcześnie, warto wiedzieć kiedy i gdzie miały one swoje początki.

dr Agata Sitko – doktor nauk humanistycznych z zakresu literatury angielskiej, absolwentka studiów podyplomowych z historii sztuki oraz grafiki komputerowej i multimediów. Wykładowca na kierunku Filologia angielska w Wyższej Szkole Humanitas w Sosnowcu. Członek Filologicznego Zespołu Badawczego  BESTO (Uniwersytet Śląski, Katowice). Zainteresowania badawcze: psychoanaliza, „Thing theory”, gender i sztuka oraz Animal Studies.

LINK do rejestracji --> CLICK 

Środa, 6 maja 2020 r.  godz. 14.00 Kierunek: PSYCHOLOGIA

Czy doświadczanie nieprzyjemnych i wymagających sytuacji może pozytywnie wpłynąć na nasze późniejsze funkcjonowanie? Czy traumy zawsze oznaczają kłopoty, a może w niektórych przypadkach stają się źródłem siły? Jak to tak naprawdę jest z tymi trudnościami? Czy rzeczywiście są nam one potrzebne do rozwoju?

O tym jak rozwija się psychopatologia a jak zdrowie, w jaki sposób przechodzimy kryzysy i co zrobić, żeby sobie pomóc opowie specjalista z zakresu psychologii klinicznej i wspomagania rozwoju człowieka.

dr Marek Kuźnik – Wykładowca Instytutu Psychologii Wyższej Szkoły Humanitas. Praktyk z 20-letnim doświadczeniem w obszarze interwencji kryzysowej i psychoterapii. Certyfikowany psychoterapeuta Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego sekcji Naukowej Psychoterapii i Terapii Rodzin. Certyfikowany trener warsztatu psychologicznego. Prywatnie: pasjonat ogrodnik.

LINK do rejestracji --> CLICK 

Czwartek, 30 kwietnia 2020 r.  godz. 18.00 Kierunek: PSYCHOLOGIA

Jak często popełniane są zabójstwa na tle seksualnym? Co tak naprawdę oznacza pojęcie motywacji seksualnej? Czy zabójstwo na tle seksualnym musi wiązać się z gwałtem? Kim są sprawcy takich morderstw? Czy to możliwe, że mają żony, dzieci, dobre stanowiska i uporządkowane, stabilne życie? 

Podczas tego wykładu zagłębimy się w najmroczniejsze strony psychologii i odkryjemy tajniki pracy profilera i psychologa sądowego. Poznamy jedno z centralnych zagadnień psychologii sądowej - problem motywacji sprawców przestępstw na tle seksualnym oraz dowiemy się dlaczego sprawcy tych czynów zabijają. Poruszymy też temat dysproporcji między czynem a skutkiem w zabójstwach tego typu. 

dr Maciej Szaszkiewicz - profiler, psycholog sądowy i penitencjarny, wykładowca Instytutu Psychologii Wyższej Szkoły Humanitas. Autor publikacji „Tajemnice grypserki” i współautor „Zabójcy i ich ofiary”.

 LINK do rejestracji --> CLICK 

Środa, 29 kwietnia 2020 r.  godz. 14.00 - 14.45

Stan wyjątkowy, epidemia, stan epidemii, stan zagrożenia epidemicznego, stan klęski żywiołowej – czym właściwie różnią się te pojęcia? Co oznaczają dla obywatela?  Czy w obecnej sytuacji jest podstawa do wprowadzenia stanu wyjątkowego? Odpowiedzi na te pytania poznamy podczas tego wykładu.

Ekspert poruszy również temat ograniczenia praw i wolności obywateli wprowadzone w drodze ostatnich rozporządzeń i oceni zgodność tych działań z konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej. 

dr hab. Maciej Borski - dziekan Wydziału Nauk Społecznych i Humanistycznych Wyższej Szkoły Humanitas, wykładowca w Instytucie Nauk Prawnych uczelni.

 LINK do rejestracji --> CLICK 

Czwartek, 23 kwietnia 2020 r.  godz. 14.00 - 14.45 

Home office – temat, który z powodu panującego obecnie stanu pandemii jest większości z nas dobrze znany z praktyki, ale czy wiesz jak wygląda od strony prawnej? Czy pracodawca może nakazać pracownikowi pracę w trybie home office, jakie warunki musi spełnić i jakie może stawiać wymagania. Jakie prawa przysługują pracownikowi, a jakie pracodawcy. Na te i wiele innych pytań poznamy podczas czwartego wykładu. 

Ekspert z zakresu prawa pracy skoncentruje się na zagadnieniu wyznaczenia miejsca wykonywania pracownikowi przez pracodawcę, możliwości polecenia lub porozumienia w sprawie pracy zdalnej (tzw. home office) oraz mechanizmu telepracy.

dr Mariusz Lekston - doktor nauk prawnych; prorektor ds. organizacyjno-prawnych i polityki kadrowej Wyższej Szkoły Humanitas, od wielu lat związany z Instytutem Nauk Prawnych uczelni.

  LINK do rejestracji --> CLICK 

Środa, 22 kwietnia 2020 r.  godz. 14.00 - 14.45

W jakim kontekście używamy słowa "kulturalny", a w jakim "kulturowy"? Czym jest kultura dla przeciętnego Kowalskiego, a jak rozumie to pojęcie naukowiec? Czy dłubanie w nosie jest przejawem braku kultury? Czy twórczość Zenka Martyniuka stanowi element dziedzictwa kulturowego Polski? Dlaczego kultura nie jest naturą, a natura kulturą? W trakcie wykładu można będzie uzyskać odpowiedzi na te i wiele innych pytań, odnoszących się do istoty kultury i jej roli w naszym życiu. 

prof. WSH dr hab. Michał Kaczmarczyk – profesor w Instytucie Zarządzania Wyższej Szkoły Humanitas w Sosnowcu i rektor tej uczelni. Specjalista w zakresie zarządzania publicznego, zarządzania jakością i komunikacji społecznej. Autor kilkudziesięciu publikacji naukowych z zakresu zarządzania i marketingu.

 LINK do rejestracji --> CLICK