Uwaga! została włączona wersja kontrastowa
Człowiek  To się liczy
Wydziały i Oddziały
Sosnowiec Vestin Kraków Poznań Lublin Rzeszów

Pomagamy finansowo już od pierwszego semestru

Wiemy jak ważny jest rozwój zawodowy, kształcenie w obszarach zainteresowań, czy też przebranżowienie – czasem niezbędne w sytuacji kryzysowej, a czasem podyktowane wewnętrzną potrzebą.

Wiemy również, że aktualna sytuacja gospodarcza jest niepewna, a podjęcie decyzji o rozpoczęciu studiów wiąże się z wydatkami.

Dlatego wychodząc naprzeciw Państwa potrzebom – czy to zdobywania kwalifikacji, czy spełniania marzeń – uspokajamy, że już od pierwszego dnia studiów, możliwe jest uzyskanie wsparcia finansowego w Wyższej Szkole Humanitas.

Możliwości jest kilka:

Zapomoga: jednorazowe świadczenie uzyskiwane w wyniku nagłej sytuacji losowej, która doprowadziła do przejściowych problemów finansowych studenta – do 3000 zł.*

Stypendium socjalne: dla każdego studenta, który znajduje się w trudnej sytuacji materialnej. Podstawą ubiegania się o to stypendium jest wysokość miesięcznego dochodu na osobę w rodzinie studenta – do 670 zł. miesięcznie.*

Stypendium dla osób z niepełnosprawnością: uzależnione od posiadania aktualnego orzeczenia o lekkim, umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności – do 569 zł. miesięcznie.*

Stypendium rektora: dostępne od pierwszego semestru dla studentów studiów drugiego stopnia oraz po zakończeniu pierwszego roku studiów dla pozostałych. Przyznawane za: wysoką średnią arytmetyczną, osiągnięcia sportowe lub wybitne osiągnięcia naukowe – do 435 zł. miesięcznie.*

*kwoty w roku akademickim 2019/2020 

 

Nasze kierunki – LINK