Przejdź do treści
Uwaga! została włączona wersja kontrastowa
Człowiek  To się liczy

Szkoła ‒ wspólna planeta czy odległe galaktyki uczniów i nauczycieli

Janusz Stanek, 2020

Format B5, oprawa miękka

ISBN 978-83-66165-07-6

Spis treści

Wstęp

Poruszone w opracowaniu zagadnienia odnoszą się do mocno zróżnicowanej tematyki, pozwalającej uzyskać stosunkowo wszechstronny ogląd sytuacji szkoły w aspekcie jej bieżącego funkcjonowania oraz w świetle towarzyszących jej problemów. Monografia przybrała formę raportu z badań, który nie uzurpuje sobie prawa do tworzenia teorii, ma natomiast za zadanie rzetelne zrelacjonowanie szkolnego „tu i teraz”, będącego przedmiotem doświadczania świata życia codziennego (Lebenswelt)8 . Z merytorycznego punktu widzenia opracowanie niniejsze mieści się w przestrzeni interdyscyplinarnej, rozpostartej pomiędzy pedeutologią, pedagogiką ogólną, dydaktyką, teorią wychowania, pedagogiką społeczną i komparatystyką pedagogiczną. Treści zostały podzielone na trzy rozdziały, opisując kolejno: przestrzeń edukacyjną współczesnej szkoły (rozdział 1), metodologiczne podstawy projektu badawczego (rozdział 2) oraz uczniów i  nauczycieli w  ikonosferze współczesnej szkoły (rozdział 3).

(...)Autor, podejmując zróżnicowane wątki dotyczące rzeczywistości szkolnej wynikające z zastosowanych narzędzi badawczych, jedynie pozornie prezentuje odrębne problemy i  punkty widzenia uczniów i  nauczycieli. Niewątpliwie łączy je dominujący element scalający: współczesna szkoła i towarzyszące jej funkcjonowaniu – postrzegane z różnych perspektyw – zjawiska społeczne. Niniejsza monografia ma – zgodnie z założeniem – stanowić przyczynek do pogłębionych studiów nad współczesną oświatą systemową, ale także być swego rodzaju zbiorem refleksji nad jej społecznym znaczeniem i  dominującą rolą dla rozwoju osobowego jednostki. Bo choć alternatywnych form edukacji dziecka można wskazać wiele, to jednak w realiach współczesnych systemów społecznych trudno byłoby tradycyjną, masową szkołę zastąpić jakąś inną formą kształcenia zbiorowego.

Poruszone w opracowaniu zagadnienia odnoszą się do mocno zróżnicowanej tematyki, pozwalającej uzyskać stosunkowo wszechstronny ogląd sytuacji szkoły w aspekcie jej bieżącego funkcjonowania oraz w świetle towarzyszących jej problemów. Monografia przybrała formę raportu z badań, który nie uzurpuje sobie prawa do tworzenia teorii, ma natomiast za zadanie rzetelne zrelacjonowanie szkolnego „tu i teraz”, będącego przedmiotem doświadczania świata życia codziennego (Lebenswelt)8 . Z merytorycznego punktu widzenia opracowanie niniejsze mieści się w przestrzeni interdyscyplinarnej, rozpostartej pomiędzy pedeutologią, pedagogiką ogólną, dydaktyką, teorią wychowania, pedagogiką społeczną i komparatystyką pedagogiczną. Treści zostały podzielone na trzy rozdziały, opisując kolejno: