Uwaga! została włączona wersja kontrastowa
Człowiek  To się liczy

Szczecin

Kierunki studiów
Rekrutacja na studia podyplomowe dotyczy kierunku:

• Doradztwo zawodowe
• BHP
• Organizacja i zarządzanie oświatą
• Kadry i płace
• Standardy ISO

Kontakt
Rekrutację na studia podyplomowe w Szczecinie prowadzi:

Stowarzyszenie Przedsiębiorczości i Innowacji ul. AL. WOJSKA POLSKIEGO, nr 151, 70-490 Szczecin
REGON: 321559291, NIP: 8513177794

Kontakt w godzinach 9.00-16.00:
Osoba do kontaktu: Paweł Szkudlarek
tel.: tel.: 798 752 646
e-mail: pawel.szkudlarek@spii.pl

Zajęcia odbywaj się w:
Zespół Szkół nr 10
ul. Jagielońska 61, 70-382 Szczecin