Uwaga! została włączona wersja kontrastowa
Człowiek  To się liczy
Wydziały i Oddziały
Sosnowiec Vestin Kraków Poznań Lublin Rzeszów

Wypalenie zawodowe a uważność i współczucie Jesień Mindfulness na Śląsku

Jak wskazują badania coraz częstszą przyczyną absencji chorobowej pracowników jest syndrom wypalenia zawodowego. Zjawisko, które dotyka coraz większą grupę osób jest rozpowszechnione zarówno wśród różnych grup zawodowych.
Dlatego też,  grupą do której skierowany jest warsztat są osoby aktywne zawodowo, poszukujące równowagi, wsparcia i stabilnej drogi na drodze rozwoju kariery zawodowej.

CEL (wspólnie poszukamy odpowiedzi na pytania)

  • Czy mniej oznacza więcej – w jaki sposób otoczyć się troską i utrzymać wysoki poziom efektywnego działania?
  • Gdzie możemy odnaleźć najsilniejsze wsparcie?
  • Czy pogoń za  szczęściem nas wypala?

Program warsztatów

Część teoretyczna

Czym jest wypalenie zawodowe i jak się objawia…
 
Praktyka oparta na dowodach naukowych, co mówią badania o praktykowaniu
Uważności (ang. Mindfulness), oraz Współczuciu (ang. Compassion)
 
Zapoznanie uczestników z podstawową wiedzą z obszaru uważności i współczucia.
 
Część praktyczna

1.     Motywacja płynąca z troski – praktyka w oparciu o Compassion Focus Therapy (CFT) (Sebastian Korfel)
2.     Praktyka intencji - pogłębianie świadomości w obszarze zdrowego funkcjonowania. (Paulina Klukowska)

Efekty warsztatów

Uczestnicy w oparciu o warsztat

  • będą potrafili dostrzegać u siebie i u osób z którymi współpracują sygnały świadczące o wypaleniu zawodowym,
  • będą posiadać podstawową wiedzę w obszarze uważności (Mindfulness) i współczucia (Compassion),
  • zapoznają się z podstawowymi metodami praktyk kontemplacyjnych wspomagających funkcjonowanie człowieka w środowisku zawodowym.

Termin warsztatów

15 listopada godzina 17:00 - 19:00

Formularz rejestracyjny

Link do formularza rejestracyjnego --> LINK