Uwaga! została włączona wersja kontrastowa
Człowiek  To się liczy

УПРАВЛІННЯ ЛЮДСьКИМИ РЕСУРСАМИ

Про спеціальність
O kierunku

Менеджмент – це різнобічне навчання для людей, які планують у майбутньому претендувати на роль лідера та менеджера, створити власну компанію чи ефективно керувати проектами в структурі компанії. Під час практичних занять ви дізнаєтеся про сучасні методи управління та механізми ефективного управління командою. Ви навчитеся не тільки керувати брендом, компанією та відділом, а й власною роботою. Ви отримаєте корисні знання в галузі економіки, фінансів, банківської справи, функціонування ринків та маркетингу.

------------------------------------------------------------------------------------------------------

Zarządzanie to wielokierunkowe studia dla osób, które planują w przyszłości aspirować do roli lidera i menedżera, założyć własną firmę lub sprawnie zarządzać projektami w obrębie struktury firmy. Podczas praktycznych zajęć poznasz nowoczesne metody zarządzania i mechanizmy efektywnego kierowania zespołem. Nauczysz się nie tylko zarządzać marką, firmą i działem, ale również pracą własną. Zdobędziesz przydatną wiedzę z zakresu ekonomii, finansów, bankowości, funkcjonowania rynków oraz marketingu.

 

Спеціалізація
Specjalność

УПРАВЛІННЯ ЛЮДСЬКИМИ РЕСУРСАМИ

Мета навчання:

Динамічний розвиток технологій змінив обличчя сучасного бізнесу. Багато процесів управління бізнесом було автоматизовано, але, незважаючи на всюдисущу оцифровку, людський капітал є рушійною силою кожної організації. Компанії, орієнтовані на досягнення успіху у своїй галузі, постійно інвестують у потенціал своїх співробітників і вдосконалюють їх компетенції. Тому попит на спеціалістів з персоналу, які відповідають за ефективне управління персоналом, не зменшується.

Спеціалізація «Управління людськими ресурсами» дає випускникам можливість отримати спеціальні знання та навички, необхідні для ефективного управління людським капіталом в організації.

Адресати спеціалізації:

Спеціалізація «Управління людськими ресурсами» розроблена для людей, які хочуть набути вміння використовувати новітні методи та кадрові прийоми та розвивати власні навички міжособистісного спілкування.

Вибрані предмети за спеціалізацією:

Навчальний план розроблено з метою загальної підготовки студентів до управління людським капіталом шляхом формування навичок у сфері жорсткого та м’якого HR. Предмети:

 • Планування людського капіталу,
 • Підбір співробітників,
 • Assessment Center/Development Center,
 • Мотивація та оцінка працівників,
 • Правові аспекти управління людськими ресурсами,
 • Управління командою,
 • Навики співпраці та спілкування.

Профіль випускника:

Випускник за спеціалізацією управління персоналом:

 • знає, як розробляти кадрову політику компанії,
 • здатний планувати та здійснювати процес набору та відбору кандидатів на роботу,
 • має здатність підготувати ефективну систему мотивації співробітників,
 • знає, як планувати та проводити процес оцінки співробітників,
 • володіє знаннями трудового законодавства,
 • володіє знаннями про психологічні аспекти управління командою співробітників,
 • знає, як створити середовище, сприятливе для співпраці,
 • знає ефективні стратегії та засоби комунікації.

Професійні перспективи:

Випускники спеціалізації управління персоналом зможуть працювати:

 • у відділах кадрів організації
 • на посадах: спеціаліст з управління персоналом, спеціаліст з професійної підготовки та розвитку персоналу, спеціаліст з підбору персоналу, спеціаліст з оплати праці, спеціаліст з кадрових питань,
 • в агентствах зайнятості та кадрових консультаційних компаніях
 • як фізичні особи-підприємці та власники компаній, що наймають працівників.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Cel studiów:

Dynamiczny rozwój technologiczny zmienił oblicze współczesnego biznesu. Wiele procesów zarządzania przedsiębiorstwem zostało zautomatyzowanych, jednak mimo wszechobecnej cyfryzacji, to kapitał ludzki jest siłą napędową każdej organizacji. Firmy nastawione na osiągnięcie sukcesu w swojej branży, nieustannie inwestują w potencjał swoich pracowników i podnoszenie ich kompetencji. Nie maleje więc zapotrzebowanie na specjalistów HR, którzy odpowiedzialni są za efektywne zarządzanie zasobami ludzkimi.

Specjalność Zarządzanie zasobami ludzkimi oferuje absolwentom możliwość opanowania specjalistycznej wiedzy i umiejętności koniecznych do sprawnego zarządzania kapitałem ludzkim w organizacji.

Adresaci specjalności:

Specjalność Zarządzanie zasobami ludzkimi została opracowana z myślą o osobach, które chcą nabyć umiejętności posługiwania się najnowszymi metodami i technikami personalnymi oraz rozwinąć własne kompetencje interpersonalne.

Wybrane przedmioty specjalnościowe:

Program zajęć został opracowany z myślą o kompleksowym przygotowaniu studentów do zarządzania kapitałem ludzkim poprzez kształtowanie umiejętności z zakresu twardego i miękkiego HR. Wśród realizowanych przedmiotów znajdują się:

 • Planowanie zasobów ludzkich,
 • Dobór pracowników,
 • Assessment Center/Development Center,
 • Motywowanie i ocenianie pracowników,
 • Prawne aspekty zarządzania zasobami ludzkimi,
 • Kierowanie zespołem,
 • Warsztat współpracy i komunikacji.

Sylwetka absolwenta:

Absolwent specjalności zarządzanie zasobami ludzkimi:

 • wie, jak zaprojektować politykę personalną przedsiębiorstwa,
 • potrafi zaplanować i przeprowadzić proces rekrutacji i selekcji kandydatów do pracy,
 • posiada umiejętność przygotowania efektywnego systemu motywowania pracowników,
 • wie, jak zaplanować i przeprowadzić proces oceny pracowniczej,
 • posiada wiedzę z zakresu prawa pracy,
 • ma wiedzę dotyczącą psychologicznych aspektów kierowania zespołem pracowniczym,
 • wie, jak tworzyć środowisko sprzyjające współpracy,
 • zna efektywne strategie i narzędzia komunikacji.

Perspektywy zawodowe:

Absolwenci specjalności zarządzanie zasobami ludzkimi będą mogli podejmować pracę:

 • w działach personalnych organizacji
 • na stanowisku: specjalista ds. zarządzania zasobami ludzkimi, specjalista ds. szkoleń zawodowych i rozwoju kadr, specjalista ds. rekrutacji, specjalista ds. wynagrodzeń, specjalista działu kadr,
 • w instytucjach pośrednictwa pracy oraz firmach consultingu personalnego
 • jako przedsiębiorcy prowadzący jednoosobową działalność oraz właściciele firm zatrudniających pracowników.

 

Оплати
Opłaty

oplata wpisowa 400 zł - вступний внесок 400 зл

бакалавриат, стационарная форма обучения, 3 года обучения, украинский язык

5 взносов/семестр

Семестр

1 Semestr/семестр

----

2 000.00 zł

2 Semestr/семестр

430.00 zł

2 150.00 zł

3 Semestr/семестр

430.00 zł

2 150.00 zł

4 Semestr/семестр

430.00 zł

2 150.00 zł

5 Semestr/семестр

450.00 zł

2 250.00 zł

6 Semestr/семестр

450.00 zł

2 250.00 zł

Czesne lipiec, sierpień/Оплата июль, август

4x220 zł

880 zł

SUMA

13 830.00 zł

 

 

Детально про правила прийому на навчання
Szczegóły dotyczące zasad przyjmowania na studia

Детально про правила прийому на навчання

1. Зареєструйся на навчання заповнюючи анкету за посиланням –Зареєструватись 

2. Підготуй документи:

 • персональна анкета (може роздрукувати працівник у відділі прийому документів при подачі документів на навчання),
 • ксерокопію свідоцтва/атестату про здобуття загальної середньої освіти та апостиль (документ повинен містити переклад на польську мову, виконаний Бюром перекладів),
 • дві підписані кольорові фотографії для студентської ID карти розміром 3,5 см х 4,5 см (згідно з вимогами до паспорта),
 • паспорт для підтвердження особи,
 • підтвердження необхідних платежів.

3. Зробіть оплату за навчання:

(платежі здійснювати з розбірливо введеними ім'ям, прізвищем та адресою)

 • плата за ID карту студента - 0 злотих,
 • реєстраційний внесок – 400 злотих,
 • оплата І -го платежу за навчання, або оплата за семстр чи рік повністю.

Банківська інформація для переказу коштів:

Wyższa Szkoła Humanitas

ING Bank Śląski S.A. II Oddział w Sosnowcu

PL 24 1050 1360 1000 0008 0337 9932
SWIFT- INGBPLPW

4. Комплект документів необхідно доставити до пункту набору за місцезнаходженням WSH у Сосновці або надіслати електронною поштою (детальніше про процедуру розповість співробітник відділу прийому документів).

Піклуючись про вас, ми підтримуємо найвищі стандарти безпеки у зв’язку з епідеміологічною ситуацією.

5. У відділі прийому ддокументів Ви отримаєте договір про умови оплати освітніх послуг

– тут ви можете побачити його зразок

Після його підписання вас зараховують на навчання в Університет. Вітаємо!

Якщо у вас виникли запитання, не соромтеся звертатися до нас!

Punkt Rekrutacyjny/ Відділ прийому документів на навчання
ul. Kilińskiego 43, Sosnowiec
tel. +48 032 - 36 - 31 - 206
e-mail: rekrutacja@humanitas.edu.pl

Реєстрація на навчання укаїнською мовою, щодня з понеділка по п'ятницю, 9.00-15.00 за номером телефону +48 882 438 207 або E-mail international@humanitas.edu.pl

---------------------------------------------------------------------

Szczegóły dotyczące zasad przyjmowania na studia

1. Dokonaj rejestracji w systemie -> kwestionariusz online

2. Skompletuj następujące dokumenty:

 • kwestionariusz osobowy (może zostać wydrukowany przez pracownika rekrutacji podczas składania dokumentów na studia),
 • kserokopię poświadczenia świadectwa dojrzałości i apostille (dokument powinien zawierać tłumaczenie na język polski przez Biuro Tłumaczeń),
 • dwa podpisane kolorowe zdjęcia do legitymacji studenckiej, rozmiar 3,5 cm x 4,5 cm (zgodnie z wymogami dla paszportu),
 • do wglądu paszport,
 • potwierdzenie dokonania wymaganych wpłat.

3. Dokonaj opłat za studia:

(wpłat należy dokonywać z wpisanym czytelnie imieniem, nazwiskiem oraz adresem)

 • opłata za legitymację studencką - 0 zł,
 • opłata rekrutacyjna - 400 zł,
 • I rata czesnego, bądź wpłata z góry za cały semestr lub rok


KONTO
Wyższa Szkoła Humanitas
ING Bank Śląski S.A. II Oddział w Sosnowcu
PL 24 1050 1360 1000 0008 0337 9932
SWIFT- INGBPLPW

4. Komplet dokumentów należy dostarczyć do punktu rekrutacyjnego w siedzibie WSH w Sosnowcu lub wysłać mailowo (więcej o tej procedurze opowie pracownik Działu Rekrutacji).

Dbając o Państwa, zachowujemy najwyższe standardy bezpieczeństwa w związku z zaistniałą sytuacją epidemiologiczną.

5. Na miejscu otrzymasz umowę o warunkach płatności za usługi edukacyjne - tutaj możesz zapoznać się z jej wzorem


Po jej podpisaniu, jesteś przyjęty na studia. Gratulujemy!

W razie pytań zachęcamy do kontaktu!

Punkt Rekrutacyjny
ul. Kilińskiego 43, Sosnowiec
tel. +48 032 - 36 - 31 - 206
e-mail: rekrutacja@humanitas.edu.pl

Zapisy na kierunek w języku ukraińskim codziennie od poniedziałku do piątku w godzinach 9.00-15.00 pod numerem telefonu +48 882 438 207. E-mail international@humanitas.edu.pl

 

 

Навчання співфінансується ЄС
Studia dofinansowane z Unii Europejskiej

Studiuj zarządzanie w języku Ukraińskim z dofinansowaniem z UE w ramach projektu Innowacyjne kształcenie w WSH

Zyskaj pierwsze trzy semestry studiów za darmo*!

Liczba miejsc ograniczona!

Dowiedz się więcej – informacja pod numerem telefonu 882 438 207.

*Oferta kierowana do obywateli z Ukrainy, którzy przekroczyli terytorium Polski po 24 lutego 2022 roku.

 

Навчайся на спеціальністі менеджмент українською мовою. Спеціальність фінансована з Фонду ЄС в рамках проекту Інноваійна освіта в Університеті Humanitas. Можливість навчатись протягом 3 семестрів безкоштовно*!

Кількість місць обмежена!

Більш детальну інформацію отримаєш за номером телефону +48 882 438 207

*Пропозиція діє для громадян із України, котрі перетнули кордон з Польщею  після 24 лютого 2022 року