Uwaga! została włączona wersja kontrastowa
Człowiek  To się liczy

XXIII Zjazd Katedr i Zakładów Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

Wydział Nauk Społecznych i Humanistycznych,
Instytut Nauk Prawnych Wyższej Szkoły Humanitas
pod honorowym patronatem
JM Rektora WSH, dr. hab. Michała Kaczmarczyka, prof. WSH
oraz Dziekana dr. hab. Macieja Borskiego, prof. WSH
mają zaszczyt zaprosić
przedstawicieli nauki i praktyki z obszaru prawa pracy i ubezpieczeń społecznych na

XXIII Zjazd Katedr i Zakładów Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
Zatrudnienie i zabezpieczenie społeczne w czasach kryzysów

Zjazd Katedr i Zakładów Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych to:

 • wydarzenie poświęcone aktualnym zagadnieniom z obszaru prawa pracy
  i ubezpieczeń społecznych,
 • miejsce spotkań przedstawicieli nauki prawa pracy i ubezpieczeń społecznych, wymiany doświadczeń i poglądów na temat pojawiających się problemów.

TERMIN I MIEJSCE ZJAZDU

Zjazd odbędzie się w dniach 12-14 maja 2022 r.

 

 

Uroczyste otwarcie konferencji i powitanie zaproszonych Gości w dniu 12 maja 2022 r., o godz. 14.00 odbędzie się w Auli im. Prof. Czesława Kupisiewicza w Wyższej Szkole Humanitas w Sosnowcu przy ul. Kilińskiego 43, gdzie będzie miała miejsce uroczystość wręczenia Ksiąg Jubileuszowych Panu Profesorowi Bolesławowi Maciejowi Ćwiertniakowi oraz Panu Profesorowi Markowi Pliszkiewiczowi.

Około godz. 17.00 - przejazd do hotelu Villa Verde w Zawierciu – organizator zapewnia transport do hotelu, a dla zainteresowanych także możliwość pozostawienia własnych pojazdów na zamkniętym parkingu.

 Noclegi oraz obrady odbywać się będą w hotelu Villa Verde Congress &SPA**** w Zawierciu, ul. Mrzygłodzka 273.

 

 

PROGRAM

W programie Zjazdu zaplanowano dwie sesje plenarne oraz 9 paneli tematycznych, poświęconych problematyce:

 • aksjologii prawa pracy
 • zbiorowego prawa pracy
 • prawa urzędniczego
 • ochrony danych osobowych
 • akademickiego prawa zatrudnienia
 • ubezpieczeń społecznych z elementami polityki społecznej
 • pandemicznych aspektów zatrudnienia rynku pracy
 • młodzież pyta

Panele prowadzone równolegle będą rejestrowane, a nagrania z ich przebiegu będą stanowiły część materiałów, które Uczestnicy otrzymają na zakończenie Zjazdu.

Program do pobrania: KLIKNIJ TUTAJ
 
 

Na stoisku Oficyny Wydawniczej Humanitas zlokalizowanym w holu Villa Verde będzie można podpisać umowy wydawnicze i odebrać egzemplarze autorskie Ksiąg Jubileuszowych.

REJESTRACJA I OPŁATY

Opłaty konferencyjne obejmują koszty udziału w Zjeździe, możliwość korzystania z infrastruktury sportowo-rekreacyjnej hotelu oraz posiłki. Odnosi się to także do pierwszego dnia Zjazdu, gdzie po przejeździe do Zawiercia zaplanowana jest kolacja.

Dla uczestników szkół doktorskich oraz osób przygotowujących rozprawy doktorskie w ramach trybu eksternistycznego przewiduje się obniżenie opłat konferencyjnych o 20 %.

Rejestracja odbywa się za pomocą formularza KLIKNIJ TUTAJ

Termin nadsyłania zgłoszeń upływa: 20 kwietnia 2022 r.

Przedłużamy rejestrację do 30 kwietnia 2022 r.

Odpowiednio skalkulowaną opłatę konferencyjną, zawierające poszczególne opcje zadeklarowane w formularzu rejestracyjnym, należy wpłacać na konto bankowe: Wyższa Szkoła Humanitas, ING Bank Śląski S.A. II Oddział w Sosnowcu
24 1050 1360 1000 0008 0337 9932 z dopiskiem „XXIII Zjazd Katedr Prawa Pracy” do 30 kwietnia 2022 r. Fakturę VAT wystawiamy na płatnika po dokonaniu wpłaty.

Uczestnikom, którzy prześlą informację o rezygnacji z udziału w Zjeździe do 30.04.2022 r. przysługuje zwrot wpłaconej kwoty w wysokości 50%.

W przypadku zgłoszenia rezygnacji z udziału w Zjeździe po 01.05.2022 r., nie przysługuje zwrot wpłaconej kwoty.

 

REFERATY

Planowane jest wydanie tekstów referatów zjazdowych w ramach numeru specjalnego czasopisma naukowego Roczniki Administracji i Prawa (ISSN: 1644-9126) znajdującego się w ministerialnym wykazie czasopism naukowych z przypisaną liczbą 70 punktów.

Wytyczne odnośnie do przygotowywania artykułów: KLIKNIJ TUTAJ

Dane kontaktowe

dr hab. Maciej Borski (Wyższa Szkoła Humanitas w Sosnowcu) – redaktor naczelny

Adres redakcji: Wyższa Szkoła Humanitas, ul. Kilińskiego 43, 41-200 Sosnowiec,tel. +48 32 363-12-00, e-mail: maciej.borski@humanitas.edu.pl

Termin nadsyłania referatów upływa: 30 czerwca 2022 r.

 1. Publikacja w numerze specjalnym Roczników Administracji i Prawa jest bezpłatna dla autorów
 2. Artykuły należy składać wyłącznie za pośrednictwem systemu redakcyjnego ICI Publishers Panel po wcześniejszym założeniu konta: KLIKNIJ TUTAJ
 3. Artykuły mogą składać także osoby nie będące uczestnikami Zjazdu

PATRONATY I PARTNERZY

 

 

ZAKWATEROWANIE

Nocleg dla Uczestników odbędzie się w miejscu odbywania Zjazdu, wspólnie z Hotelem Villa Verde Congress & SPA**** w Zawierciu przygotowaliśmy specjalną ofertę. Uczestnicy poza noclegiem będą mogli skorzystać z pełnej oferty hotelu m.in. korzystanie z wewnętrznego Parku Wodnego (2 baseny, jacuzzi, 33 metrowa zjeżdżalnia wodna, sauny- fińska, parowa, infrared, groty solnej), kortów tenisowych, kręgli, bilardu. Hotel otoczony jest pięknie zaaranżowanym terenem zielonym. 

   

Villa Verde Congress & SPA**** w Zawierciu, ul. Mrzygłodzka 273.

https://www.villaverde.pl

KONTAKT