Przejdź do treści
Uwaga! została włączona wersja kontrastowa
Człowiek  To się liczy

Fundacja Humanitas

Fundacja "Humanitas"
ul. Kilińskiego 43
41-200 Sosnowiec
Tel. 32 36 31 200
Faks 32 36 31 207
Email:
sekretariat@humanitas.edu.pl
mariusz.lekston@humanitas.edu.pl

Numer i data wpisu w Krajowym Rejestrze Sądowym:
KRS: 0000369990, data wpisu: 10 listopada 2010 r.
NIP: 644 34 72 882
REGON: 241 776 509

Zarząd Fundacji "Humanitas":

Dr Mariusz Lekston - Prezes Fundacji
Prof. AH dr hab. Michał Kaczmarczyk - Członek Zarządu Fundacji
Mgr Agata Dudek - Członek Zarządu Fundacji

Rada Fundacji "Humanitas":

Aleksander Dudek
Ewa Kraus
Jolanta Łozińska-Dudek

Cele statutowe fundacji:

Celem działalności statutowej Fundacji Humanitas jest:

 • upowszechnianie idei oświaty, szkolnictwa wyższego i nauki,
 • upowszechnianie sportu, turystyki i rekreacji, w tym postaw i zachowań proekologicznych,
 • upowszechnianie idei równouprawnienia kobiet i mężczyzn,
 • wspieranie Wyższej Szkoły Humanitas z siedzibą w Sosnowcu oraz jej studentów, absolwentów i pracowników,
 • kształtowanie pozytywnego wizerunku Wyższej Szkoły Humanitas w mieście Sosnowcu, w regionie oraz w kraju i za granicą,
 • upowszechnianie wiedzy na temat Zagłębia Dąbrowskiego,
 • kształtowanie postaw społeczeństwa obywatelskiego w skali miasta i regionu.

 Zasady, formy i zakres działalności statutowej fundacji:

Zasady działania:

 • działalność wspomagająca edukację,
 • wspomaganie inicjatyw kulturalnych, oświatowych, rekreacyjnych, ekologicznych.
 • Metody działania:
 • wydawanie książek i periodyków,
 • działalność wydawnicza,
 • badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk przyrodniczych, technicznych, społecznych i humanistycznych,
 • działalność prawnicza,
 • doradztwo związane z zarządzaniem, badaniami rynku i opinii publicznej,
 • działalność związana z filmami, nagraniami wideo i programami telewizyjnymi,
 • sprzedaż detaliczna,
 • działalność wspomagająca edukację w pozaszkolnych formach edukacji,
 • działalność związana z wyszukiwaniem miejsc pracy i pozyskiwaniem pracowników,
 • działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów.