Przejdź do treści
Uwaga! została włączona wersja kontrastowa
Człowiek  To się liczy
Wydziały i Oddziały
Sosnowiec Vestin Kraków Poznań Lublin Rzeszów

Місія

Пріоритетним елементом місії  Університету - з початку його існування - є побудова в регіоні сильного академічного центру, який займається підвищенням рівня практичних знань, а також  регіональним і місцевим розвитком. Головною метою ВНЗ є підготовка кадрів до виконання менеджерських практичних завдань в умовах сучасної європейської економіки.

WSH прагне до того, щоб виконувати культуротворчу  роль в регіональному, загальнопольському і транснаціональному масштабі, бути науковим двигуном підприємництва, а також різноманітних  громадських дій в інтересах суспільства, в якім функціонує.

Університет гарантує високу якость навчання, забезпечення доступу студентів до найновіших досягнень теорії, навчання відповідних ​​практичних умінь, розвиток загальної і організаційної культури і конкурентоздатності на динамічному ринку праці в Сосновці і в регіоні, а також в Польщі і в Європейському Союзі. Метою ВНЗ є формування творчих і практичних осіб, студентів, розвиток їх характеру, інтелектуальних горизонтів і розвиток в нуковому середовищі.

Отримана у ВНЗ освіта повинна допомогти випускникам в розумінні громадських, політичних і цивілізаційних процесів, оснастити їх багатими, всебічними знаннями, усвідомити зв'язок науки з практикою, підготуватися до наполегливого навчання в період професійної активності. Знання, що передаються  студентам на лекціях, практичних заняттях і семінарах беруть своє джерело в наукових дослідженнях і  господарській, муніципальній, політичній і громадській практиці.

Професійне навчання студентів, підвищення кваліфікації різних суспільнних груп та проведення і організація наукових досліджень є тим, що виділяє нас серед інших.