Poznań

Kontakt

Kierunki

Rekrutację na studia podyplomowe w Poznaniu prowadzi:

Niepubliczny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli Behaviour 
działający przy Pracowni Psychologiczno Pedagogicznej Behaviour 
ul. Kochanowskiego 22/6
60-846 Poznań
www.studia.pracowniabehaviour.pl

Kontakt w godzinach 8:00- 18:00
Mariola Ejzenchart - Wojkiewicz
tel.: 502-552-418
e-mail: ppp@pracowniabehaviour.pl

Formularz rejestracyjny online

 

Wyższa Szkoła Humanitas we współpracy z Niepublicznym Ośrodkiem Doskonalenia Nauczycieli Behaviour działającym przy Pracowni Psychologiczno Pedagogicznej Behaviour prowadzi studia podyplomowe w Poznaniu na następujących kierunkach:

Studia podyplomowe

 • Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka
 • Informatyka i technologia informacyjna
 • Arteterapia
 • Oligofrenopedagogika - edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną
 • Surdopedagogika
 • Resocjalizacja i socjoterapia
 • Rewalidacja i edukacja osób z autyzmem
 • Terapia pedagogiczna i rewalidacja dziecka ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi
 • Doradztwo zawodowe
 • Przygotowanie pedagogiczne
 • Organizacja i zarządzanie oświatą
 • Diagnoza i terapia psychopedagogiczna
 • Edukacja wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne
 • Pedagogika pracy opiekuńczo – wychowawczej

Informacje na temat organizacji studiów oraz cen poszczególnych kierunków, jakie obowiązują w oddziale zamiejscowym w Poznaniu, znajdują się na stronie Ośrodka pod adresem:http://studia.pracowniabehaviour.pl/