Kraków

Kierunki

Kontakt

Wyższa Szkoła Humanitas we współpracy z „CENTRUM IB” Sp. z o.o. prowadzi studia podyplomowe w Krakowie na następujących kierunkach:

Studia z zakresu pedagogiki

 • Bibliotekoznawstwo i informacja naukowa
 • Diagnoza i terapia psychopedagogiczna
 • Edukacja wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne
 • Informatyka i technologia informacyjna
 • Logopedia
 • Neurodydaktyka z elementami tutoringu i mentoringu
 • Oligofrenopedagogika - edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną
 • Organizacja i zarządzanie oświatą​
 • Pedagogika pracy opiekuńczo - wychowawczej
 • Plastyka, wiedza o kulturze - organizacja zajęć artystycznych
 • Surdopedagogika
 • Terapia pedagogiczna i rewalidacja dziecka ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi
 • Tyflopedagogika
 • Wczesne nauczanie języka angielskiego

Studia z zakresu zarządzania

 • Zarządzanie zasobami ludzkimi

Informacje na temat organizacji studiów oraz cen poszczególnych kierunków, jakie obowiązują w oddziale zamiejscowym w Krakowie, znajdują się na stronie Ośrodka pod adresem:
http://ibc.edu.pl/

Rekrutację na studia podyplomowe w Krakowie prowadzi:
 „CENTRUM IB” Sp. z o.o.
ul. Św. Filipa 7/8
31-150 Kraków
www.ibc.edu.pl

Kontakt w godzinach 8.00-16.00:
tel. kom.: 608-102-228
tel.: 12 634-32-50, tel./fax: 12 632 80 75
e-mail: ibc@ibcentrum.pl

Zajęcia odbywają się w siedzibie Ośrodka "Centrum IB" przy ul. Św. Filipa 7/8 w Krakowie.

Formularz rejestracyjny online