Aktualności

O profilaktyce uzależnień z udziałem WSH

12/05/2017

W dniu 11 maja Regionalne Towarzystwo Oświaty Zdrowotnej w Rybniku wraz z Powiatową Stacją Sanitarno - Epidemiologiczną w Rybniku zorganizowały konferencję pt. „Nie pozwól odlecieć swojemu szczęściu”. Wydarzenie adresowane było m.in. do psychologów, pedagogów, higienistek, pielęgniarek, lekarzy, policji, straży miejskiej, kuratorów sądowych, intendentów, członków stowarzyszeń oraz osób, których interesuje profilaktyka prozdrowotna. Wyższą Szkołę Humanitas reprezentował dr Krystian Dudek, dyrektor Instytutu Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej WSH, który wygłosił prelekcję „Pomoc społeczna – lubię to! Budowanie wizerunku placówek pomocy społecznej”.

 

Konferencja była częścią kampanii społecznej realizowanej przez Główny Inspektorat Sanitarny w ramach programu profilaktycznego w zakresie przeciwdziała uzależnieniu od alkoholu, tytoniu i innych środków psychoaktywnych. Jednym z elementów skutecznego wypełniania misji ośrodków pomocy społecznej oraz innych instytucji pomocy osobom uzależnionym jest budowanie zaufania i pozytywnego wizerunku tego rodzaju placówek. Problematyce tej poświęcony był właśnie wykład dra Krystiana Dudka, który przybliżył słuchaczom najskuteczniejsze rodzaje działań spełniających to zadanie.

 

Wydarzenie spotkało się z dużym zainteresowaniem ze strony odbiorów. Uczestniczyło w nim ponad 120 osób.